RTÜK Yasası için iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile geçen yasama döneminde 119 ve 111 milletvekilinin ayrı ayrı yaptığı başvurular üzerine görüştüğü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yasası'nın, altı maddesini iptal etti.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile geçen yasama döneminde 119 ve 111 milletvekilinin ayrı ayrı yaptığı başvurular üzerine görüştüğü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yasası'nın, altı maddesini iptal etti. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç'ın yaptığı açıklamaya göre 4756 sayılı yasanın iptal edilen maddeleri özetle şöyle:

  • Siyasi parti gruplarınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda gösterilecek adaylar arasından TBMM Genel Kurulu'nca beş üye seçimine ilişkin hüküm. (Yeni düzenleme yapılana kadar mevcut üyeler görevlerini sürdürecek. Ancak siyasi partiler yeni üye belirleyemeyecek).
  • Yıllık ortalama izlenme veya dinlenme oranı yüzde 20'yi geçen televizyon veya radyo kuruluşlarında bir gerçek veya tüzelkişinin veya bir sermaye grubunun sermaye payının yüzde 50'yi geçemeyeceğine ilişkin hüküm. (Madde gerçek kişinin hisselerinin hesaplanmasında üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş gibi değerlendirileceğini öngörüyor. Sezer, yüzde 50'lik pay sınırıyla birlikte yüzde 20 olan izlenme oranı sınırının aşağı çekilmesini istemişti).
  • RTÜK'ün Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) denetimine tabi olacağına ilişkin hüküm.
  • İlgili yayın kuruluşuna karşı tazminat davası açma hakkını içeren maddede yer alan 'tazminatın miktarının 10 milyar liradan az olmamak üzere fiilin ağırlık derecesine göre belirlenmesini öngören' düzenleme.
  • RTÜK'ün öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmediği, izin şartlarını ihlal ettiği, yayın ilkelerine ve yasada belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle yayını durdurulan programın yapımcısı ve sunucusunun başka bir program yapamayacağını öngören düzenleme.
  • 'Televizyonlarda ana program ile ilgili veya ilgisiz bilgiler veren yayınların yapılamayacağı' cümlesindeki 'ilgili' ve 'veya' sözcükleri iptal edildi.