'RTÜK yasasını inceliyorum'

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in RTÜK Yasası'na ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in RTÜK Yasası'na ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Basın Başdanışmanı Metin Yalman, Çankaya Köşkü 'ndeki haftalık bilgilendirme toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Buna göre, Sezer, Cumhurbaşkanı seçildiği günden bu yana geçen 394 gün içinde, Cumhurbaşkanlığı'na intikal eden 31 kanun hükmünde kararnamenin 24'ünü, çeşitli konulara ilişkin 1815 Bakanlar Kurulu kararının 1737'sini, kamu görevlerine atamalara ilişkin 56 Bakanlar Kurulu kararının 51'ini, 318 vekalet tezkeresinin tamamını, 811 adet müşterek kararnamenin ise 745'ini onayladı. Sezer, yine bu dönem içerisinde Cumhurbaşkanlığı'na intikal eden 109 yasanın 107'sini inceleyerek ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Sezer, aynı dönem içerisinde, 1 adet yasa, 7 adet kanun hükmünde kararname, 4 adet
Bakanlar Kurulu kararı, 24 adet müşterek atama kararnamesini iade etti. 1 adet yasa, 79 adet Bakanlar Kurulu kararı, 31 adet müşterek kararname ise halen işlemde bulunuyor, 11 adet müşterek kararname ise geri alındı.Cumhurbaşkanı Sezer, 16 Mayıs 2000 - 14 Haziran 2001 tarihleri arasında, 25 üniversitenin rektörünü atadı, Anayasa Mahkemesi'ne 2, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na 8, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 'na 2, Danıştay'a 4, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne 4 üye seçti, 17 adet af kararını imzaladı.