RTÜK'e Çiçek haberleri için soruşturma yok

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’nda imzası bulunduğu iddia edilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in, RTÜK üyeleriyle ilgili suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada, Başbakanlığın soruşturma izni vermemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi.
Kararda, Dursun Çiçek’in, ‘kendisi hakkında yayın ilkelerine aykırı olarak’  aleyhinde yapılan yayınlara yönelik yasal sorumluluklarını yerine getirmedikleri’ iddiasıyla dönemin RTÜK Başkanı Zahit Akman ve üyeleri hakkında suç ihbarında bulunduğu anımsatıldı. Soruşturma izni istemiyle Başbakanlığa başvurulduğu belirtilen kararda, yapılan inceleme yayınların, ‘yayın ilkelerine’ aykırı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesi hususunda rapor hazırlayacakları belirtildi. Kararda, Başbakanlıkça, ‘programlarda Çiçek’in kişisel haklarının ve ‘yayın ilkelerinin’ ihlal edildiğine ilişkin şikâyetin, RTÜK İzleme Kurulu gündemine alınmasının mevzuat açısından mümkün olmadığı belirtilerek  soruşturma izni verilmediği anlatıldı. (Radikal)