Ruhban Okulu'nu açma formülleri

Ruhban Okulu'nu açma formülleri
Ruhban Okulu'nu açma formülleri

Heybeli Ada Ruhban Okulu 1971 yılında kapatıldı ve o günden beri çeşitli formüllerle açılması gündeme geliyor. FOTOĞRAF: GARBİS ÖZATAY

Ruhban Okulu için iki yeni formül: 1-Vakıf bünyesinde açılsın, 2- Okul hem MEB'e hem de YÖK'e bağlı olsun
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde zaman zaman gündemine aldığı Ruhban Okulu sorunu, Milli Eğitim Bakanlığı’nca ‘bir kez daha’ mercek altına alındı. Heybeliada Ruhban Okulu’nun eğitim faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için Bakanlık, bir vakıf bünyesinde kurulması ya da hem MEB’e hem de YÖK’e bağlı faaliyetini sürdürmesini öngören iki yeni formül geliştirdi.
En son ABD Başkanı Barack Obama’nın, Türkiye ziyaretinde gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu sorunu MEB bürokratlarının yeni raporuyla alevlendi. Raporda Ruhban Okulu’nun yeniden açılabilmesi için iki formül geliştirildi. İlk formüle göre, okul lise ve yüksek okul olmak üzere iki kısımdan oluşacak. Lise kısmı MEB’e bağlı ‘Özel Din Lisesi’ statüsünde açılacak. Yüksek okul kısmıysa YÖK’e bağlı olacak. MEB’in ikinci formülü ise Ruhban Okulu’nun vakıf bünyesinde açılmasını öneriyor.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya sunulan raporda önerilen Ruhban Okulu’nun iki statüde eğitim vermesi ve bu iki statünün de MEB ve YÖK’e ilgileri dahilinde bağlanmasını öngören formülün hayata geçebilmesi için öncelikle Özel Öğretim Kanunu’nun değişmesi gerekiyor. Çünkü bu Kanuna göre, Türkiye’de özel dini ve askeri okul açılamıyor. MEB’in formülüne göre, öncelikle bu kanunda değişiklik yapılacak ve Ruhban Okulu, İmam Hatip Liseleri gibi bir statüye kavuşturulacak. Okulun müfredatını, ders kitaplarını Bakanlık belirleyecek. Bazı çevreler “Tarikatlara ‘biz de kendi okulumuzu açalım’ deme hakkı doğurur” gerekçesiyle karşı çıkılıyor.
Okulun yüksekokul kısmının YÖK’e bağlanmasının ya da ikinci bir formül olarak ortaya atılan bir vakıf bünyesinde kurulmasının önünde de engeller var. Çünkü, 1971 tarihli Anayasa Mahkemesi kararına göre bütün özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanması zorunluluğu bulunuyor.
Anayasa’ nın 130. maddesi de bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin devletçe kanunla kurulmasını öngörüyor. Aynı maddede “Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla vakıflarca devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir” deniliyor. Ancak Anayasa’nın 132. maddesinde, “Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı özel yüksek öğretim kurumları açılabilir” ifadesi yer alıyor. Ruhban Okulu’nun yüksekokul statüsünde ve hiçbir üniversiteye bağlı olmadan, bir vakıf üzerinden açılabilmesi için bu maddenin de değiştirilmesi gerekiyor.