Ruhsat işi belediyelerin

Konaklama ve eğlence yerlerinin ruhsatları, diğer işletmelerde olduğu gibi sadece belediyelerden alınacak. Polis bu yerleri denetleyecek. Eğlence yerlerine verilen 3-6 aylık kapatma cezaları da para cezasına çevrilecek.

ANKARA - Konaklama ve eğlence yerlerinin ruhsatları, diğer işletmelerde olduğu gibi sadece belediyelerden alınacak. Polis bu yerleri denetleyecek. Eğlence yerlerine verilen 3-6 aylık kapatma cezaları da para cezasına çevrilecek. Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarı şunları içeriyor: Umuma açık konaklama ve eğlence yerlerine izin verilmesi işlemlerini kolluk kuvvetleri yerine belediyeler yapacak. Belediye ve mücavir alan dışındaki yerlerin ruhsatları ise il özel idareleri tarafından verilecek. Genel güvenlik yönünden denetimi ise polis yapacak.