Ruhsatlar belediyeden

Otel, gazino, kahve, bar, tiyatro, sinema, pavyon, meyhane, birahane ve plaj gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatları artık belediyelerden alınacak.

ANKARA - Otel, gazino, kahve, bar, tiyatro, sinema, pavyon, meyhane, birahane ve plaj gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatları artık belediyelerden alınacak.
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı, umuma açık dinlenme ve eğlence yerlerinin açılmasında mülki amirden izin alma koşulunu ortadan kaldırıyor. Bu tür işyerleri belediye sınırları içinde sadece belediyelerden izin alınarak açılabilecek. Belediye sınırları dışında açılacak bu tür işyerleri için ise il özel idarelerinden ruhsat alınacak. Açık olarak alkollü ve ispirtolu içki satan işyerleri, mahallin en büyük mülki amirinin olumlu görüşü alınarak, belediye veya il özel idarelerince ruhsatlandırılacak. Ayrıca bu işyerlerinin şehirlerin belirli bölgelerinde toplanmasını sağlamak amacıyla, belediyelere ve il özel idarelerine yetki veriliyor.
Tasarı, kolluk kuvvetlerinin etkin denetimini öngörürken, kapatma cezaları yerine idari para cezalarına yer veriyor. Mevzuata aykırı işletilen umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine 500 milyon lira ile
1 milyar lira arasında değişen miktarlarda para cezası verilecek. Bir yıl içinde üç defa idari para cezası verilen işyeri, mahallin en büyük mülki amirince, 15 günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilecek.