Ruhsatta yetki belediyeye geçti

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine izin verilmesinde artık belediyeler tek yetkili olacak. Polis sadece bu işyerlerini denetleyecek. Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa tasarısı TBMM'de önceki gece kabul edildi.

ANKARA - Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine izin verilmesinde artık belediyeler tek yetkili olacak. Polis sadece bu işyerlerini denetleyecek. Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa tasarısı TBMM'de önceki gece kabul edildi. Yasa ile gelen düzenlemeler şöyle:
Tek yetki yerelde: Umuma açık istirahat ve eğlence merkezlerinin ruhsatları, bağlı olduğu kolluk kuvvetlerinin görüşü alındıktan sonra belediyeler ya da il özel idareleri tarafından verilecek. Bu tür işyerlerinin bulunacağı alanların saptanması ve bu yerlerin ruhsatlandırılmasında uygulanacak esaslar ise İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
Kapatma yok: Polisin yapacağı denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü saptanan bu tür yerlere, belediyeler para cezası verecek. Bir yıl içerisinde, faaliyetten geçici olarak yasaklanan işyerlerinin bu tarihlere uymaması, açık-kapalı saatlere uymaması, çalışanlarının kusuruyla suç işlenmesi durumunda ikinci kez verilecek para cezaları ikiye katlanarak kesilecek.
İnternet kafeleri polis denetleyecek: Kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun aletlerinin, video oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet kafeler ve benzeri yerler de polisin denetim yapacağı umuma açık istirahat ve eğlence merkezleri arasına sayılacak.
30 günlük kapatma: Mevzuata aykırı faaliyette bulunan ve polisçe kati delil bulunan, kumar oynanan yerler, lokaller, uyuşturucu madde imal edilen ve bulunduran yerler, genelevler, mülki amiri tarafından 30 gün kapatılacak. Tekrarlanması durumunda ruhsatları iptal edilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde, bu tür işyerlerine ait dosyalar ilgili belediye veya il özel idaresine gönderilecek.