Sabancı konuştu

Patronlar endişeli
TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, iktidarın eğitimdeki tavrını eleştirdi:
"Hayati bir konu olan eğitimdeki tavır, icraata önyargıyla bakmayanları bile endişeye sürüklüyor. Tek tip üniversite çağa aykırı. YÖK taslağı tartışmasında zaman baskısı olmamalı."

BALIKESİR - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, 'hükümetin Türkiye için hayati bir konu olan eğitimdekitutumunun, bu alandaki icraata önyargıyla yaklaşmayan kesimleri bile endişe ve güvensizliğe sevk ettiğini' söyledi.
Sabancı, Bandırma'da düzenlenen Sanayici ve İşadamları Dernekleri(SİAD)Platformu Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda güncel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sabancı'nın gü-ncel konulara ilişkin değerlendirmeleri şöyle:
Eğitim: Yükseköğrenime değerini veren, çeşitliliktir. Tüm üniversiteler için tek tip bir yapı öngörmek, çağa aykırıdır. Bu
açıdan, YÖK Kanunu dikkatle tartışılmalı. Mükerrerliği önlemek amacıyla yapıldığı öne sürülen bursların tek elde toplanması, eğitim sistemi sorunlarından olan merkeziyetçiliği güçlendirir. İhtiyaç fazlası imam-hatip liseleri tedrisat ve müfredat uyumu yapılarak normal liseye dönüştürülmeli.
Ekonomi: Mali piyasalarda sağlanan istikrarın sürmesi için hükümet bütçe disiplinini korumalı. Harcamaların kontrolü, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıt dışı ekonominin daraltılması en temel yapısal reformlar içinde yer almalı. Mükellef odaklı etkin bir vergi toplama sistemi kurulmalı.
Seçim: Seçmenin iktidar partisine teveccühü artarak sürüyor. Ancak artış, beklenilen oranlara ulaşmadı. Hâlâ hatırı sayılır bir oy muhalif partilerde. Seçim sonuçları, AKP'nin sorumluluğunu artırdı. Bir başka gerçek de, alternatif politikalar üreten yapıcı ve dinamik bir muhalefete şiddetle ihtiyaç olduğu.
Dış politika: Uluslararası ilişkilerde Türkiye, dört yanındaki sorunların çözümünde inisiyatifi eline alan bir tutum benimsemek zorunda. Kıbrıs konusunda gösterilen yaklaşım da, bunun en güzel örneği. Hükümet, Kıbrıs meselesinde kapsamlı bir siyasal ve toplumsal uzlaşmadan güç alarak gerçekten kutlanması gereken bir çözüm iradesi gösterdi.