Sadece araştıracaklar

Üniversitede tam gün araştırma yapılmasını sağlamak üzere gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan 'araştırma...

ANKARA - Üniversitede tam gün araştırma yapılmasını sağlamak üzere gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan 'araştırma profesörlüğü' kavramı Türkiye'ye de getiriliyor. Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'na sunulan yasa taslağı, üniversitelerde zamanlarını sadece araştırma yapmakla geçirecek profesörler istihdam edilmesini öngörüyor.
Sözleşmeli olacak
Taslağın yasalaşması halinde, üniversitelerde masraflarının tamamı gerçek ya da tüzelkişilerce karşılanan hizmetlerde, sözleşmeyle araştırma profesörü istihdam edilebilecek. Bu hizmette çalışacak öğretim üyelerinde aranacak nitelikler YÖK'ün çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek.
Araştırma profesörlüğü pozisyonunda istihdam edilen öğretim üyesine ödenecek sözleşme ücreti ilgili yükseköğretim kurumundaki kadroda istihdam edilen dört yılını tamamlamış bir profesöre 1 ayda ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, ödenek ve her türlü tazminat toplamının altıkatı kadar olabilecek.
Kadrolu öğretim üyesiyken araştırma profesörlüğü pozisyonunda sözleşmeyle çalışmaya başlayanlar, sözleşme süresince aylıksız izinli sayılacaklar. Bu öğretim üyeleri, öğretim görevleri bakımından
aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabi olacaklar. Sözleşme esasları ve istihdama ilişkin diğer hususlar YÖK'ün önerisi, Maliye Bakanlığı'nın
görüşü üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
'Bu uygulama şart'
ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, bilimsel gelişme için başarılı öğretim üyelerinin zamanlarının tamamını araştırmaya ayırmalarının önemli olduğunu vurguladı. Öğretim üyelerinin hem öğrencilere ders verme hem de araştırma yapma gibi iki görevlerinin bulunduğunu anlatan rektör Akbulut, şöyle konuştu:
"Hocaların bir kısmı eğitim verme konusunda, bir kısmı da araştırma yapma konusunda başarılı olabilir. Araştırma alanında başarılı olan bir öğretim üyesi zamanını ders vermekle geçireceğine, araştırmaya ayırmalıdır. Gelişmiş ülkelerde Nobel
ödülü ya da başka ödüller kazananlar böyle çalışıyor."
'Jüri seçmeli'
Akbulut, bu uygulamayı yapan ülkelerde araştırma profesörlerinin titizlikle seçildiğini belirterek, bunları ulusal ve uluslararası alanda başarılı kişilerden oluşturulan bir jürinin belirlemesi gerektiğini söyledi.