@idrisemen

Sağlık Bakanlığı kan davası güdüyor

Sağlık Bakanlığı kan davası güdüyor
Sağlık Bakanlığı kan davası güdüyor
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Tam Gün Yasası’ olarak bilinen ve 18 Nisan’a kadar öğretim üyelerinin muayenehanelerini kapatmalarını öngören kanunun 14. ve 19. maddelerinin yürürlüğünü durdurdu. Bu kararla öğretim üyeleri geçici de olsa mesai saatleri dışında özel muayenehanelerinde hasta bakabilecek. Hekimler AYM’nin doğru bir karar aldığını savunuyor. Sağlık Bakanlığı’nın ise Tam Gün’de ısrar ettiğini söyleyen İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, ‘Sağlık Bakanlığı yasayı kan davasına çevirdi” diyor.
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle, düzenleme tarihi olan 18 Ocak 2014 itibariyle 2955 ve 2547 sayılı kanuna tabi görev yapanlardan serbest meslek faaliyetinde bulunanlar veya özel kuruluşlarda çalışanların 3 ay içinde faaliyetlerini sona erdirmeleri istenmiş, yoksa üniversite ile ilişiklerinin kesileceği bildirilmişti. Genelge tepkiyle karşılanınca CHP , iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.
Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, yasanın mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerine, üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirmelerini öngören 14. ve 19. maddelerinin yürürlüğünü durdurdu. AYM’nin aldığı bu kararla Tam Gün yasası 18 Nisan’da yürürlüğe girse bile 14. ve 19. maddeleri iptal edildiği için öğretim üyelerini etkilemeyecek. Dolayısıyla öğretim üyeleri 18 Nisan’dan sonra da mesai saatleri dışında özel muayenehanelerin hasta bakabilecek. 

‘Profesörler fakülteleri bırakıp özele geçecekti’

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı doğru bulduklarını söyleyen İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, şöyle konuştu:
‘’Tam Gün Yasası muayenehaneleri tümden kapatmayı öngörüyordu. Yasa yürürlüğe girseydi telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkardı. Örneğin öğretim üyelerinin çoğu tıp fakültelerini bırakıp özel hastanelerde çalışacaktı. Bu hem eğitim sistemine hem de sağlık sistemine ciddi zararlar verirdi. Biz defalarca düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu söyledik. Ancak Bakanlık bu kanunu çıkardı. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu tarz düzenlemeler yaparken hukukun ağır işleyişinden faydalanıyordu. Ancak bu kez farklı oldu. Anayasa Mahkemesi çok hızlı bir karar alarak olaya el koydu. Bu durum Tam Gün Yasası’nın tıkandığını gösteriyor. Sağlık Bakanlığı Tam Gün Yasası’nı kan davasına çevirdi. Israrla Tam Gün düzenlemesi yapması kan davası güttüğü anlamına geliyor. Bakanlık artık kan davasını bırakmalı. Yoksa bu sorun asla çözülemez.’’

Tükel: Hak kaybı önlendi
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bu kararın geçici olduğunu, esas görüşmede asıl kararın alınacağını söyleyen Prof. Dr. Raşit Tükel ise gelişmeleri şöyle yorumladı: “Başından beri mevcut haliyle Tam Gün Yasası’nın iptal edilmesini istiyorduk. Bu karar hak kaybını önlemek için alınan bir karardır. Bu kararla üniversitelerin kan kaybetmesi engellendi. Ancak bu geçici bir karardır. Beklentimiz mahkemedeki esas görüşme sırasında Tam Gün Yasası’nın iptal edilmesi yönünde.”