Sağlık Bakanlığı'ndan 'aile hekimlerine kira şoku' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan 'aile hekimlerine kira şoku' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'aile hekimlerine kira şoku' açıklaması
Radikal gazetesinde 16 Kasım'da 'Aile Hekimlerine Kira Şoku' başlığıyla yayımlanan haber için Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.
Haber: HAZAL POLAT / Arşivi

 

Radikal,  Sağlık Bakanlığı'nın Sayıştay raporuna dayanarak Türkiye ’de sağlık ocaklarını ya da kamu binalarını kullanan aile hekimlerine ‘geçmişe yönelik ödenmemiş kira borcu’ çıkarıp, sadece İstanbul ’da 567 aile hekiminden geçmişe dönük kira borcu istediğini yazmıştı. Radikal'e konuşan aile hekimleri ellerine geçen makbuzda geriye dönük olarak aylık 250 liradan 14 aylık kira bedeli toplamı olan 3500 lira talep edildiğini ve 14 aya karşılık 580 lira faiz işletildiğini söylemişlerdi. Ayrıca hekimler bu borç hakkında daha önceden kendilerine tebligat yapılmadığını da belirtmişti. Sağlık Bakanlığı ise İstanbul’da belirlenen minimum aylık kiranın rayiç bedelinin 150TL, maksimum 500TL, ortalama ise 246,97TL olduğunu ve haberde geçen 250 TL’nin tutar 'kira bedel'i  değil, aile hekimlerinin geçmişte kullandıkları ancak herhangi bir ücret ödemedikleri binalar için geçmişe yönelik belirlenmiş olan bir tutar olduğunu belirti. Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında şu hususlara dikkat çekti:

KİRA BEDELİ DEĞİL

Radikal Gazetesi’nde yayınlanan 'Aile Hekimlerine Kira Şoku' başlıklı haberde, Sağlık Bakanlığı'nın Sayıştay raporuna dayanarak Türkiye’de sağlık ocaklarını ya da kamu binalarını kullanan aile hekimlerine geçmişe yönelik ödenmemiş kira borcu çıkarıldığı, sadece İstanbul’da 567 aile hekimine geçmiş kira borcu çıkarıldığı, doktor başına geriye dönük olarak aylık 250 liradan 14 aylık kira bedeli toplamı olan 3500 lira talep edildiği, ayrıca 14 aya karşılık 580 lira faiz işletildiği ve bu konuda aile hekimlerine daha önceden bilgi verilmediği iddia edilmektedir. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için elektrik, su, kira, temizlik, yakıt vs cari hizmetlerinin karşılanması için maaşlarının yanı sıra göreve başlamalarıyla birlikte en fazla her ay tavan ücretin yüzde 100’ü kadar (3670’TL TL/Ay) ödeme yapılmaktadır. Aile hekimleri kiraladıkları mekanların ücretini buradan ödemektedirler. İstanbul’da, aile hekimliği uygulamasının başladığı 30 Ekim 2010’dan itibaren mülkiyeti Hazineye ait olan aile sağlığı merkezlerinin kira bedellerinin ilgili aile hekimi veya hekimlerince ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak bazı aile hekimlerinin kamuya ait binaları kullanmalarına karşın, kira bedellerini ödemediği görülmüş söz konusu durum Sayıştay denetçilerince hazırlanan 2011 yılı Bakanlığımız Sayıştay Denetim Raporunda da tespit ve teyit edilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünce, geçmişe dönük olarak kira tespitleri yapılmış ve ilgililere duyurulmuştur. İstanbul ilinde belirlenen minimum aylık kira rayiç bedeli 150-TL, maksimum 500-TL, ortalama ise 246,97-TL’dır. Bu bağlamda söz konusu haberde geçen 250 TL tutar “kira bedeli” değil, aile hekimlerinin geçmişte kullandıkları ancak herhangi bir ücret ödemedikleri binalar için geçmişe yönelik belirlenmiş bir tutardır. Bakanlığımıza ait veya tahsisli binaları kullandıkları halde kira sözleşmesi imzalamayan ya da kira sözleşmesi imzaladığı halde kira bedellerini ödemeyen aile hekimleri hakkında yasal mevzuatı ve kira sözleşmeleri hükümlerine göre işlem tesis edilmektedir. Bu kapsamda kira sözleşmesi imzalamayan aile hekimlerinin maaşlarından ya da kira dâhil olmak üzere cari giderlerini karşılamaları için yapılan ek ödemelerden, ilgilinin bilgisi dışında bir kesinti yapılmamaktadır."

 

Yüzlerce aile hekimi borçlu çıktı