Sağlık Bakanlığı'ndan beslenme araştırması: Yemekteyiz!

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Türk halkının beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla ‘Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’ yapacak.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, halkın beslenme alışkanlıklarının tespit edilerek beslenme bozukluğu ve ilgili hastalıkların engellenmesi ve tedavisine yönelik beslenme politikalarının geliştirilmesi için milli araştırma yapılmasına şiddetle ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Konuyla ilgili son kapsamlı araştırmanın 1974 yılına ait olduğuna işaret eden Akdağ, “Üniversiteler ve çeşitli paydaşlarla yapmayı planladığımız Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’nı, bu yıl bakanlığımızın öz kaynaklarıyla gerçekleştireceğiz. İlk sonuçlarını da yine 2009 içinde kamuoyumuzla paylaşmayı umuyoruz” dedi.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom ise her yaş grubunu kapsayacak araştırmayı, her bölge ve ilden örnekleme yoluyla yapacaklarını söyledi. Araştırmada, 45 parametreyle vatandaşların kan tablosunun ölçüleceğini ve fiziki muayenelerinin yapılacağını belirten Çom, vatandaşların nasıl beslendiği ve varsa beslenme bozukluklarının tespitinin amaçlandığını bildirdi.
Beslenme bozukluklarının önemli bir sorun oluşturduğuna dikkati çeken Çom, “Obezite ya da tam tersi aşırı zayıflık, yanlış ve dengesiz beslenmeyi, genel olarak sağlık tablosunu ortaya koyacak geniş çaplı bir araştırma yapılacak” diye konuştu. Araştırmanın, üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde kendi sağlık personeli ve anketörlerle yapacaklarını vurgulayan Çom, “Bu araştırma, hem Obezite Eylem Planı hem de beslenme bozukluklarının tedavisine ışık tutacak, standart oluşturulmasında bize yol gösterecek” dedi. (Radikal)