Sağlık Bakanlığı'ndan kira açıklaması

Haber: HAZAL POLAT / Arşivi

Radikal’in ‘ Aile hekimlerine kira şoku’ haberi üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şunlar dile getirildi: Bazı aile hekimlerinin kamuya ait binaları kullanmalarına karşın, kira bedellerini ödemediği görülmüş, söz konusu durum Sayıştay denetçilerince hazırlanan 2011 yılı Bakanlığımız Sayıştay Denetim Raporu’nda da tespit ve teyit edilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce, geçmişe dönük olarak kira tespitleri yapılmış ve ilgililere duyurulmuştur. İstanbul’da belirlenen aylık kira rayiç bedeli minimum 150, maksimum 500 TL, ortalama ise 246,97 TL’dir. 250 TL’lik tutar aile hekimlerinin geçmişte kullandıkları ancak herhangi bir ücret ödemedikleri binalar için geçmişe yönelik belirlenmiş bir tutardır. Bakanlığımıza ait veya tahsisli binaları kullandıkları halde kira sözleşmesi imzalamayan ya da kira bedellerini ödemeyen hekimler hakkında yasa hükümlerine göre işlem yapılıyor.”