Sağlık çalışanları iki gün g(ö)revde

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sayek, "İnsanca yaşanacak ücret ve herkese eşit parasız sağlık hakkı için yarın ve 11 Mart'ta yeniden g(ö)revdeyiz" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, 'insanca yaşanacak ücret ve herkese eşit parasız sağlık hakkı için' yarın ve 11 Mart'ta yeniden g(ö)revde olacaklarını belirterek, "Çok dolu, çok kararlı, çok umutluyuz. Bu mücadeleyi sonuç alana kadar sürdüreceğiz" dedi.
Sayek ve TTB 2. Başkanı Metin Bakkalcı, Merkez Konseyi binasında yarın ve 11 Mart'ta yapılacak iş bırakma eylemiyle ilgili basın toplantısı düzenlediler. Sayek, 5 Kasım'da başlattıkları uyarı eylemlerinin yarın ve 11 Mart'ta yapılacak iş bırakma eylemleriyle devam edeceğini söyledi. Taleplerinin gerçekleşmesi için sonuç alıncaya kadar yürütecekleri faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Sayek, 'parasız sağlık için nüfus cüzdanı yeterli olmalı' talepleri doğrultusunda halkla birlikte sağlık kuruluşlarına sahip çıkacaklarını ifade etti.
Sayek, yarın ve 11 Mart Perşembe günü acil hastalar, çocuklar, diyaliz hastaları, hamileler, kanser tedavisi görenler ve yoğun bakım altındaki hastaların bakımının aksatılmayacağını bildirdi. Sayek; mahrumiyet bölgesindeki sağlık çalışanlarına mahrumiyet zammı, tüm çalışanlara iş riski zammı verilmesini, ek göstergelerin dağılımında adalet, nöbet ücretlerinin ödenmesini, çalışma saatlerinin 8 saate indirilmesini ve insanca yaşayacak maaş istediklerini dile getirdi. Sayek, bunlar yaratıldığı zaman sağlık çalışanlarının her yerde ve her kurumda seve seve çalışacaklarını bildirdi. Talepleri dikkate alınana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini anlatan Sayek, "Çok dolu, çok kararlı, çok umutluyuz. Bu mücadeleyi sonuç alana kadar sürdüreceğiz. Bize mesleğimizi uygulattırsınlar" diye konuştu.
TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Metin Bakkalcı da hastaların ve hasta yakınlarının daha önceki eylemlerde kendilerini çok iyi anladıklarını belirterek, yalnız kendi özlük haklarının iyileştirilmesi için değil, halkın sağlık hakkı için mücadele ettiklerini belirtti.
Sağlık çalışanları, yarın saat 09.00'da Numune Hastanesi, saat 12.30'da SSK Dışkapı Hastanesi bahçesinde toplanarak, hasta ve hasta yakınlarına eylemlerini, broşürler dağıtarak anlatacaklar.