Sağlık çalışanları 'uyardı'

Sağlık çalışanları SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri girişimini protesto etmek için iki saatlik 'uyarı' eylemi yaptı.

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrine ilişkin yasa tasarısını protesto eden Ankara Tabip Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri iki saatlik uyarı eylemi yaptı.
SSK Etlik Hastanesi önünde açıklama yapan SES Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, son iki yılda sağlıkta 'bir tiyatro oynandığını', yaşanan sorunların tüm yurttaşları canından bezdirdiğini söyledi. Sağlığa yatırımın azalması, kaynakların hizmet alımıyla özel sektöre aktarılması sonucu ciddi sorunların ortaya çıktığını öne süren Tombul, "Biz de sağlık hizmetlerinden memnun değiliz. Bir doktorun yüzlerce hastaya bakmasından, bir hastabakıcının 36 saat nöbet tutmasından biz de memnun değiliz. Herkese eşit, nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Ama bunun için bize ortam sağlanması lazım" diye konuştu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin kamuoyu önünde tartışmaya çağıran Tombul, "Eğer uyguladığınız programın sağlık sorunlarını çözeceğine inanıyorsanız, hodri meydan, kamuoyu önünde tartışalım" dedi.
SES Ankara Şube Başkanı Erkan Sümer de sabahın erken saatlerinden bu yana hastane bahçesinde hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını dinlediklerini, bazen tepkilerle de karşılaştıklarını söyledi. Hasta ve hasta yakınlarının SSK hastaneleri devredilince yaşanan sorunların biteceğini düşündüğünü ifade eden Sümer şöyle konuştu: "SSK sağlık kuruluşlarından hizmet alanlara 'sizi kuyruklardan kurtaracağız' diyerek ikna etmeye çalışıyorlar. Peki Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerdeki kuyrukları ne yapacaklar? Niyet hastanelerdeki kuyrukları azaltmaksa, hükümetin bugünkü sağlık politikalarından vazgeçip, hasta merkezli sağlık politikalarını temel almalıdır, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmelidir. O zaman kuyruklar da azalacaktır. Aksi takdirde, ancak ve ancak kuyrukların yeri değişir." SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinin ardından hastanelerin iki-üç yıl içinde yerel yönetimlere devredilerek özelleştirileceğini savunan Sümer, finansmanı bütçeden karşılanan ve hizmet sunumu tek elden yapılan bir sağlık hizmetinden yana olduklarını belirtti. Hasta yakınlarının şikayetleri gibi, kendilerinin de bu sorunların bitmesi için çaba harcadıklarını dile getiren Sümer, sağlığa yeterli yatırım yapılmadığı için, sağlık hizmetlerinin bu durumda olduğunu, bunun sorumlusunun sağlık çalışanları olmadığını anlattı.
Uyarı eyleminde SES ve ATO üyeleri ellerinde, 'Sağlıkta tasarruf ölüm demektir', 'SSK halkındır, satılamaz' yazılı dövizler taşırken, 'AKP sağlığa zararlıdır', 'SSK halkındır, satılamaz', 'AKP elini SSK'dan çek' sloganları atıldı.