Sağlık eylemcisi davalık

Sağlık çalışanlarının değişik tarihlerde gerçekleştirdiği 'g(ö)revdeyiz' sloganlı eylemleri için dava açıldı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayacak davada İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyeleri, 11 sendika, meslek ve sivil toplum örgütünden 85 kişi hakkında dört aydan üç yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Haber: HATİCE YAŞAR / Arşivi

İSTANBUL - Sağlık çalışanlarının değişik tarihlerde gerçekleştirdiği 'g(ö)revdeyiz' sloganlı eylemleri için dava açıldı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayacak davada İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyeleri, 11 sendika, meslek ve sivil toplum örgütünden 85 kişi hakkında dört aydan üç yıla kadar hapis cezası isteniyor.
5 Kasım, 24 Aralık 2003 ve 10-11 Mart 2004 tarihlerinde yapılan 'beyaz eylem'lerde '2004 sağlık bütçesinin yüzde 5'e çıkarılması, herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti sağlanması, sağlığın satılık olmaktan çıkarılması, iş güvencesi' gibi talepler dile getirilmişti.
Akdağ: Marjinal kişiler
Sivil toplum örgütleri ve sendikalar sokağa çıkarak eylem yapan doktorlara destek verirken, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eylemcileri 'marjinal kişiler' diye nitelendirip, 'ideolojik tavır' almakla suçlamıştı. Bu sırada bir genelgeyle, iş bırakma ve iş yavaşlatanlar hakkında kanuni işlem yapılmasının yolunu açan Sağlık Bakanlığı, bir süre önce de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na bir ihbar yazısı gönderdi. Bunun üzerine 85 kişi hakkında TCK'nın 236. maddesinden dava açıldı.
Söz konusu madde, memur veya işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinden üç veya daha fazlasının aldığı karar gereğince görev yerine gitmemesi veya iş yavaşlatması halinde dört aydan bir yıla, eylemin, dernek ve meslek kuruluşu yöneticilerinin aldığı kararla yapılması halinde, kararı alan veya bildiriyi yayımlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
Bugün başlayacak yargılamaya destek çağrısı yapan İTO Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, davanın, hükümetin ortamı daha da kötüleştirecek politikalarında ısrarcı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Sanıklar tanıdık kişiler
Yargılanacaklar arasında kamuoyunun tanıdığı isimler de var:
DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Başkanı Sami Evren, Türk-İş 1. Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak, Hak-İş Marmara Bölge Başkanı Celal Özdoğan, DİSK-Dev Sağlık-İş Başkanı Halis Doğan, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkanı Leyla Ezgi, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Kaplan, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tahsin Yeşildere, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Rıfat Yüzbaşıoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer, Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli, Bakırköy Şube Başkanı Leyla Koç Üzüm ve İTO Başkanı Gençay Gürsoy.