'Sağlık karneni al gel' telaşı başladı

Türkiye sağlıkta nefesini tuttu, 15 Haziran'ı bekliyor. SSK payı her ay maaşından tıkır tıkır kesildiği halde, sağlık hizmetinden yararlanabilmek için kuyruklarda ömür tüketen, sevk peşinde koştururken daha da hasta olan SSK'lılar...

ANKARA - Türkiye sağlıkta nefesini tuttu, 15 Haziran'ı bekliyor. SSK payı her ay maaşından tıkır tıkır kesildiği halde, sağlık hizmetinden yararlanabilmek için kuyruklarda ömür tüketen, sevk peşinde koştururken daha da hasta olan SSK'lılar, tedavi sonrasında ödediği parayı geri alabilmek için vezne önünde ağaç olan Bağ-Kur'lular 15 Haziran'dan sonra sadece sağlık karnesiyle işlem yaptırabilecek. En azından kâğıt üzerinde hedeflenen bu.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 15 Haziran'da yürürlüğe giren tebliği gereği, sosyal güvencesi ne olursa olsun, bir sağlık karnesi olan herkes SGK'yla anlaşma imzalamış tüm sağlık kuruluşlarına (anlaşmalı üniversite hastaneleri, anlaşmalı özel hastaneler ve sayıları 600'ü aşan özel tıp merkezleri) gidip sağlık hizmeti alabilecek. Gelen hastaya sevk sorulmayacak.
Üniversite hastaneleri hayata geçirilebilmesi için gün sayılan uygulamadan 'memnun', ancak geçmişte de sorun yaratan ödemeler konusunun sağlık sisteminde tıkanma yaratmasından endişe ediliyor.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Şare: Üniversite hastanelerinin SSK'lılara açılmasını olumlu buluyorum. Hastalarımızın yüzde 98'i bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı. Bu yüzden SGK'yla sözleşme imzalamaktan başka seçeneğimiz yok. Üniversite hastanelerine ileri tetkik gerektiren hastalar müracaat ediyor. Bu nedenle tedavi maliyeti artıyor. Devlet hastanelerinin Hazine kesintisi yüzde 1'e indirildi, üniversite hastaneleri için bu oran hâlâ yüzde 15. Bu ayrımcılık ortadan kaldırılmalı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Akal: Sosyal güvenlik kurumlarından üniversite hastanelerine geri ödemelerde sorunlar yaşandığı için geçmişte bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Ama artık ödemeler tek saymanlık altına alınacak. Düzenli bir geri ödeme politikası olursa, günü gününe yapılırsa, mevcut sorunların yaşanmayacağını ümit ediyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Prof. Dr. Uğur Erdener: Sistemin üniversite hastanelerine külfeti var. Bununla ilgili tedbirlerin SGK ve hastanelerce karşılıklı alınması lazım.
Şu anda sistem nasıl işliyor?
Halen süren uygulamada Emekli Sandığı mensupları üniversite ve devlet hastanelerine doğrudan başvurabiliyor, SSK'lılar devlet hastanelerinden sevkle diğer sağlık tesislerine gidebiliyor. Bağ-Kur'lularsa devlet hastaneleri dışındaki hastanelerde tedavi giderlerini önce kendileri karşılayıp daha sonra Bağ-Kur'dan alabiliyor.