Sağlık örgütleri 'tam gün' çalışma istemiyor

Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta dönüşüm çerçevesinde yasalaştırmak istediği tam gün tasarısına sağlık örgütleri karşı çıktı


Doktorlara tam gün çalışma zorunluluğu getiren, üniversitelerde kısmi statüde çalışma olanağını kaldıran tasarıya karşı, 13 tabip odası ve 29 uzmanlık derneği ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği gazetelerden açık mektup yayımlayarak, Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a ve milletvekillerine “Tam gün yasa tasarısı halkımızın da hekimlerin de yararına değildir” diye seslendi. Mektupta, tasarının hekimlerin emeklilik dönemi dahil serbest meslek faaliyetlerini tümüyle yasakladığını ve emekliliği içeren güvenceli ücret konusunda hiçbir olumlu katkı sağlamadığı savunuldu. Mektupta bazı öngörüler şöyle:

* Hastaların hekim seçme özgürlüğü elinden alınacak.
* Muayenehanelerde tedavi gören hastalar da özel, kamu ve üniversite hastanelerine gitmek zorunda kalacaklarından hastanelerdeki kuyruk eziyeti artacak.
* Üniversite hastanelerinde çok özelleşmiş hizmetler sunan öğretim görevlileri özel hasta bakamayacak. Bu öğretim görevlileri ya kurumlarından ayrılacak ya da yetersiz koşullarda hizmet veremez hale gelecekler. Halen zarar eden üniversite hastaneleri kısa zamanda iflas noktasına gelecek.
* Muayenehanelerde çalışan yaklaşık 60 bin sekreter ve personel işsiz kalacak.
* Serbest çalışmayı tercih edecek olan hekimlerin özel hastanelerde veya tıp merkezlerinde hasta takibi, tedavi, doğum ve ameliyatları engellenecek, böylece Anayasa ile güvence altına alınan çalışma özgürlüğü ve mesleğini icra etme hakları ellerinden alınmış olacak.
* Devlet diş hekimleri ile tıp doktorları arasında ayrımcılık yapacak. Sosyal Güvenlik kurumu diş hekimlerinin muayenehanelerinden hizmet alımına başlamışken, tıp doktorlarının muayenehaneleri kapatılacak. (Radikal)