Sağlık Personeli Sınavı mahkemelik

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın
yaptırdığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın ve sınava dayanak gösterilen yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtı.

ANKARA - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın
yaptırdığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın ve sınava dayanak gösterilen yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtı.
Sendika başkanı İsmail Hakkı Tombul, Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan sınavın sonuçları incelendiğinde, sınavdan çok 'kura veya kayırma' denilen bir yerleştirme işlemi yapıldığının görüldüğünü savundu. Sınavda bazı adayların 50'nin üzerinde puan aldığı halde yerleşemediğini, buna karşın sıfır ya da 50'nin altında puan alanların yerleştirildiğini belirten Tombul, sınavın ve sınava dayanak gösterilen yönetmeliğin iptali istemiyle dava açtıklarını açıkladı.
Tombul, ayrıca, sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkân veren kanunun Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini de istediklerini belirterek, "Bu davamızda ayrıca, memur ve işçi sayılmayan sözleşmeli sağlık personelinin istihdam biçiminin Anayasa'ya aykırılığını ileri sürerek, bu kişilere iş güvencesi tanıyacak biçimde yargının karar vermesini bekliyoruz" dedi.