Sağlık sınavı durduruldu

Sağlık Bakanlığı'nın şef ve şef yardımcılığı sınavı Danıştay'a takıldı.

ANKARA - Sağlık Bakanlığı'nın şef ve şef yardımcılığı sınavı Danıştay'a takıldı. Danıştay 5. Dairesi, bakanlığın 7 Temmuz'da yapacağı sınavla bu sınavın dayanağı olan yönetmeliğin yürütmesini, idareden savunma alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar durdurdu. Türk Tabipleri Birliği'nin başvurusu üzerine alınan kararın gerekçesinde, daha önce benzer bir yönetmeliğin iptal edildiği hatırlatılarak, 'Yargı kararlarını göz ardı etmeyin' uyarısında bulunuldu. Yeni bir karara kadar şef ve şef yardımcıları belli olmayacağından boş kadrolara atama yapılamayacak.