Sağlıkçılardan'no minute' eylemi

Sağlıkçılardan'no minute' eylemi
Sağlıkçılardan'no minute' eylemi

Sağlıkçılar, sağlıkta dönüşüm programı ve ekonomik krizin hem kendi çalışma koşullarını hem de halk sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. FOTOĞRAF: TURAN GÜLTEKİN / DHA

ANKARA - Sağlıkçılar, 14 Mart Tıp Bayramı öncesi çeşitli illernde yaptıkları eylemlerle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘No minute’ dedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Devrimci Sağlık İş Sendikası, Ankara’daki bazı hastanelerin acil ser-vislerinde eylem yapıp Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldıklarını, özellikle özel sektörde iş güvencesi sorunu yaşadıklarını, katkı payı uygulaması yüzünden acil servislerdeki iş yükünün olağa-nüstü arttığını belirten TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, “4B’li, 4C’li, taşeron işçisine ve özelde çalışanına kadar hepsine tek bir çalışma rejiminde güvenceli, gelecekli bir çalışma ortamı istiyoruz. Ücretlerimizin iyileştirilmesini talep ediyoruz. Bunların tek çaresi Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sonlandırılarak, yerine herkese sağlık, güvenli gelecek olan halkın programı hayata geçirilmelidir” dedi. SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun da SES olarak 14 Mart’ta Türkiye genelinde oturma eylemi yapacaklarını açıkladı.
İzmir Tabib Odası ile SES de sağlıkta yaşanan aksaklıklara dikkati çekmek ve halkın sağlık hakkı için ortak eylem düzenledi. Eyleme katılanlar ellerinde  ‘No Minute’ yazılı dövizler taşıdı.
TTB 2’inci Başkanı Feride Aksu, “Bugün yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle çok derin işsizlik sorunları yaşanıyor, işsizlik primleri doğru dürüst ödenmiş bile olsa en uzun altı ay sonra hiçbir hizmete erişememek anlamına geliyor” diye konuştu.
Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları da sağlıkta işten çıkartmaların engellenmesi ve bütün çalışanların güvenceli çalışma rejiminde istihdamı için  ‘No minute’ eylemi düzenledi. (Radikal, dha)