Sağlıkta çatı bir, itirazlar 1001...

Sosyal güvenlik kapsamındaki tüm hastalara tek çatı altında hizmet veren uygulamaya, itirazlar bitmiyor. Son olarak Türk Eczacıları Birliği'ni oluşturan 47 eczacı odası, tek çatı uygulamasıyla bağlantısı bir tebliğe karşı isyan bayrağını açtı.

ANKARA - Sosyal güvenlik kapsamındaki tüm hastalara tek çatı altında hizmet veren uygulamaya, itirazlar bitmiyor. Son olarak Türk Eczacıları Birliği'ni oluşturan 47 eczacı odası, tek çatı uygulamasıyla bağlantısı bir tebliğe karşı isyan bayrağını açtı.
25 Mayıs'ta yayımlanan 'Sağlık Uygulama Tebliği'yle hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların ilaçlarının, tek çatı uygulamasına geçildikten 120 gün sonra, 'sadece hastane eczanelerinden temin edilmesi' istendi. Hastanelereyse günlük toplu alımla ilaç alınması esası benimsendi.
Tebliğin üstünde çalışılmadan, dayatma şeklinde hayata geçirildiğini savunan 47 eczacı odası protesto açıklaması yaptı. Açıklamada hastane eczanesinde bir ilacın bulunamamasının telafisi imkânsız sonuçlara yol açacağını vurgulandı ve "Bağ-Kur ve SSK'lı hastaların sağlık kurumlarına ödemeleri gereken muayene ücretlerinin eczanelerce tahsili hükmü getirilmiştir. Hastaya izahı mümkün olmayan bu uygulamanın yasal dayanağı da belirtilmemiştir" denildi. Eczacılar gerekirse, 24 bin eczacının eylem yapabileceği uyarısında bulundu.