Sağlıkta eyalet sistemine geçiliyor

Hükümet, kamu hastanelerinin idari ve mali özerkliğe kavuşturulması, 'birlik' yapısı altında bölgesel olarak örgütlenmesi ve birliklere geniş yetkili ve yüksek ücretli yöneticiler atanmasını öngören yasa tasarısını dün TBMM'ye sevk etti.

ANKARA - Hükümet, kamu hastanelerinin idari ve mali özerkliğe kavuşturulması, 'birlik' yapısı altında bölgesel olarak örgütlenmesi ve birliklere geniş yetkili ve yüksek ücretli yöneticiler atanmasını öngören yasa tasarısını dün TBMM'ye sevk etti. Pilot olarak başlatılacak uygulamayla kamu hastanelerinin yönetimi bölgesel olarak tek merkezde toplanacak.
Tasarıya göre kurulacak birliklerin yönetim kurullarına il genel meclisleriyle sanayi ve ticaret odalarından temsilciler de alınacak. Yönetim organlarında görev alanların ikinci dereceye kadar yakınları hastanelerle iş ilişkisine giremeyecek. Tasarıyla getirilen yeni düzenlemeler ana başlıklarıyla şöyle:

  • Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu hastaneleri birlikleri kurulacak. Kamu tüzel kişiliğine haiz idari ve mali açıdan özerk birlikler Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olacak.
  • Hizmetin büyüklüğüne göre aynı il içinde birden fazla birlik kurulabilecek. Birlikler bölgesel olarak bir araya getirilerek 'birlikler koordinatörlüğü' oluşturulacak.
  • Yürütme organını genel sekreterin oluşturacağı birliğe bağlı hastaneler 'hastane yöneticisi'nce yönetilecek. Başhekimlerle diğer idari yöneticiler bu kişiye bağlı olacak.
  • Hastaneler hizmet kaliteleri ve hasta memnuniyetlerine göre puanlama yapılarak beş sınıfa ayrılacak.
  • Kamu hastanelerinin bina ve ekipmanlarıyla kadroları personeliyle birlikte kurulacak birliğe devredilecek. Personel fazlası başka birliklere aktarılabileceği gibi eksik personel de sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek.
  • Birliklerin kurulmasıyla birlikte birliğe katılan hastanelerdeki başhekim, müdür ve yardımcılarıyla başhemşire kadrolarında çalışanların görevleri sona erecek, bu görevler için sözleşmeli yeni elemanlar alınacak.