Sağlıkta gelecek aranıyor

TÜSİAD, hazırladığı, 'Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri' raporunu açıkladı. Adil ve dengeli kaynak dağılımına dayalı, maliyet etkili, kaliteli ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi hedefiyle hazırlanan rapor, Türkiye için tutarlı, kalıcı, somut bir sağlık modeli geliştirilmesi konusunda çözüm önerileri sunuyor.

İSTANBUL - TÜSİAD, hazırladığı, 'Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri' raporunu açıkladı. Adil ve dengeli kaynak dağılımına dayalı, maliyet etkili, kaliteli ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi hedefiyle hazırlanan rapor, Türkiye için tutarlı, kalıcı, somut bir sağlık modeli geliştirilmesi konusunda çözüm önerileri sunuyor. Sorunları tespit eden rapor, çözümlerini de gösteriyor:
Sorunlar

 • 34.1 milyon SSK'lı, 15 milyon Bağ-Kur'lu, 13 milyon Yeşil Kartlı var. Özel sağlık sigortası olanların nüfusa oranı yüzde 1.
 • Bin hastaya 2.6 yatak düşüyor. Standartlara göre çok düşük.
 • AB'de bebek ölüm hızı en fazla olan ülke Türkiye: Binde 36.
 • Doğu ve Güneydoğu'da sağlık ocaklarının yüzde 20'sinde, İç Anadolu'da yüzde 14'ünde doktor yok. Sağlık personeli olmadan yapılan doğum oranı Güneydoğu'da yüzde 20.3, Doğu'da yüzde 18.6, Marmara'da yüzde 1.5
  Çözüm önerileri
 • SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Yeşil Kart uygulaması ve Sağlık Bakanlığı'nın sağlık finansman işlevleri genel sağlık sigortası adı altında toplanmalı. Bu sigorta herkes için zorunlu olmalı.
 • Kamu ve özel sağlık sigortaları bir kurulca düzenlenmeli.
 • Türkiye, sağlık sistemini temel olarak ücretlerden alınan primler ve bunu destekleyecek genel vergilerle finanse edebilir.
 • Kamu sektörü hizmeti sunan değil, hizmetin bedelini ödeyen konumda olmalı, ancak kırsal, yoksul ve diğer sıkıntılı nüfus kesimlerine ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetinin temini için gerekli ortam oluşturulmalı.
 • Türkiye'de sağlıkla ilgili veriler eksik. İstatistikler toplanmalı.
 • Koruyucu sağlık hizmetlerine gereken önem verilmeli.
 • Sağlık kurum ve kuruluşları profesyonellerce yönetilmeli.
 • Her ilçede bir kamu sağlığı merkezi kurulmalı.
 • Üniversite hastaneleri hariç kamu hastaneleri için bir ya da daha fazla özerk model olmalı.
  Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ da, genel sağlık sigortasını bu yıl içinde Meclis'te yasalaştırmaya çalışacaklarını ve bu tasarıyla genel sağlık sigortası mensubunun özel sektörden de rahatlıkla hizmet alabileceğini söyledi. Bakan Akdağ, hastanelerde hızla artan yoğunluğu da hatırlatarak, her hekime bir çalışma ve muayene odası hedeflediklerini ifade etti.