Sağlıkta katkı payları artıyor

'Sağlıkta tek çatı' kapsamında çıkarılan ama bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi'nden dönen yasa, yenileniyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yerine hazırlanan yasa tasarı taslağı hem sigortalı hem de özel hastaneler için önemli farklar içeriyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - 'Sağlıkta tek çatı' kapsamında çıkarılan ama bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi'nden dönen yasa, yenileniyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yerine hazırlanan yasa tasarı taslağı hem sigortalı hem de özel hastaneler için önemli farklar içeriyor.
Tasarının yeni halinde sigortalının ödeyeceği katılım payı artıyor. Bir süre önce sigortalılara kapılarını açan özel hastanelerse, sigortalıdan verdikleri sağlık hizmeti karşılığında devletten aldıkları bedelin üç katı kadar 'fark' isteyebilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görüşleri alınmak üzere işçi ve işverenler ile emekli örgütlerinin temsilcilerine dağıtıldı. Tasarıya göre:
Ayakta tedavi kapsamında hekim ve diş hekimi muayenelerinde sigortalılardan muayene başına 2 YTL katılım payı alınacak. Sağlık ocaklarında katkı payı alınmayacak. Ama sağlık ocağına gitmeden hastaneye başvuranlar için bu para 10 YTL'ye çıkabilecek. Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için de sigortalılardan yüzde 10-20 katılım payı talep edilecek.
Yatarak tedavi hizmetlerinde tedavi bedelinin yüzde 1'i sigortalılardan katılım payı olarak talep edilecek. Yatan hastaların tedavisinde kullanılan ilaç ve malzeme için yüzde 10-20 arası katılım payı istenecek.
Yani ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için alınacak katılım payı, brüt asgari ücretin yüzde 75'i olan 438 YTL'ye kadar ulaşacak. Yatarak tedavide her bir tedavide brüt asgari ücret tutarına, 585 YTL'ye kadar katılım ücreti alınacak. Ancak, bir yıl içinde yatarak tedavide alınacak katılım payı tutarı 1.170 YTL'yle sınırlı olacak.
'İyi' paraya iyi hizmet
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık merkezlerini 'tıp eğitimi, bilime katkı, Ar-Ge çalışmaları, kullandıkları teknoloji ve sağlık hizmetinin kalitesine' göre sınıflandıracak ve her hastane grubunda her bir tedavi için ödenecek fiyatın tavanını belirleyecek.
Kurum böylece her bir hastane için farklı ameliyat parası saptayabilecek.
SGK ile anlaşmalı özel hastaneler, verdikleri hizmet karşılığı devletin yanı sıra sigortalılardan da 'fark' isteyebilecek. Bu fark, SGK'nın o hastanedeki tedavi hizmetleri için belirlediği tavan ücretin üç katına kadar ulaşabilecek.
Kamuya ait sağlık kurumlarıysa sigortalılardan sadece 'otelcilik hizmeti' adı altında veya belli bir öğretim üyesi tercihinde bulunulması durumu dışında fark isteyebilecek. Kanunun eski halinde özel-kamu tüm hastanelerin fark isteyebileceği ama bunun devlete fatura edilen miktarın iki katını aşamayacağı belirtiliyor.
Anlaşmasız hastaneye gitmeyin
Acil haller dışında SGK ile anlaşması bulunmayan hastanelere giden sigortalılar, tedavi için belirlenen tüm parayı ceplerinden ödemek zorunda olacak.
Oysa 5510 sayılı kanunda, anlaşması bulunmayan hastanelere giden sigortalıların sağlık harcamalarının; anlaşmalı hastanede uygulanan fatura bedelinin yüzde 70'inin ödeneceği belirtiliyordu. Yeni taslakta bu hüküm yasadan çıkarıldı.
Doku ve kök hücre kapsama girdi
Yasa taslağında katılım payı alınmaya tedavi hizmetlerinin arasına doku ve kök hücre nakli de eklendi. Tüp bebek tedavisinde ise sigortalılardan ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 oranında katılım payı alınacak.
Sağlık raporuyla belgelendirilmek koşuluyla kurumca belirlenecek kronik hastalıklar ve hayati önemi haiz iyileştirme araç ve gereçlerinden katılım payı alınmayacak.
Yeşil kartlı da katkı payı verecek
İstiklal Madalyası Kanunu çerçevesinde şeref aylığı bağlananlar, gaziler, çocuk yurtlarında kalanlar, harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ve işsizlik sigortasından yararlananlar, talep etmeleri halinde katılım paylarını SGK'dan geri alabilecekler. Yeşil kartlılar ve 65 yaş aylığı alanlar dahil, geri kalan tüm sigortalılar katılım paylarını ödemek zorunda olacaklar.