Sağlıkta 'Kimliğini al, hastaneye git' dönemi

Sağlıkta yeni bir dönemi başlatacak 'Sağlık Uygulama Tebliği' bugün yürürlüğe giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan tebliğle Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilen...

ANKARA - Sağlıkta yeni bir dönemi başlatacak 'Sağlık Uygulama Tebliği' bugün yürürlüğe giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan tebliğle Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilen Sosyal Güvenlik Reformu'nun, yasal düzenlemeye gerek olmayan bazı uygulamaları hayata geçirilecek. SGK hastaların yararlanması için sağlık kurumlarıyla sözleşmeler yapıyor. Sözleşme yapılan sağlık tesisleri kurumun internet sayfasında duyurulacak.


Büyütmek için tıklayınız

Hastalara sevk zorunluluğu kalkarken tedavi giderleri SGK tarafından sağlık tesislerine ödenecek.
 • SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için uygulama birlikteliği geliyor.
 • Hastaların, acil hallerde sözleşmesi olmayan hastanelerden aldığı hizmetin bedeli kurumca ödenecek.
 • Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra, yatarak tedavilerde ilaçları hastane sağlayacak.
  Eski: Hastane eczanesinde olmayan ilaçları hasta yakınları sözleşmeli eczanelerden karşılıyor.
 • Yine 120 gün sonra, yatarak tedavilerde tıbbi malzemeleri hastane temin edecek. Eski: Mevcut uygulamada, hastanede bulunmayan tıbbi malzemeleri hasta veya yakınları sağlıyor.
 • Şehir içi ve şehirlerarası ambulans bedeli ödenecek.
 • SSK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan hastaların muayene katılım payı gelir ve aylık alanların gelir ve aylıklarından, diğer kişilerden ise eczanelerden tahsil edilecek.
  Eski: Halen, SSK kapsamında olanlar eczanelerde kendileri ödeme yapıyor. Bağ-Kur kapsamında olanlar ise sağlık tesislerinde sıraya girerek katılım payı ücretini ödüyor.
 • İlaç katılım payı SSK'lılar için, gelir ve aylık alanların gelir ve aylıklarından, diğer kişilerden ise eczanelerden tahsil edilecek.
  Eski: Halen SSK'lı olanlar için eczanelerden tahsil ediliyor.
 • Sigortalı özürlüler, diş tedavileri için tüm sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebilecek. Eski: Özürlülerin diş tedavileri için resmi sağlık tesislerine müracaatı zorunluydu.
 • Motorlu malul arabası gerekiyorsa, araba bedeli ödenebilecek.
  Eski: Halen sadece SSK'da ve sadece aktif sigortalılara ödeniyor.
 • Sağlık tesisleri tarafından tetkik ve tahlil için dışarı sevk yapılmayacak. Hastaneler özel merkezlerden hizmet alarak tetkikleri yapacak.
 • SSK'lılar da Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üyeleri gibi, tüm diş tedavileri için devlet hastaneleri ve sözleşmeli üniversite hastanelerinden sevk alarak özel muayenehane ve özel sağlık tesislerine gidebilecek.
  Mesela nörolojiye gittiniz...
  Hastaneye giden kişi için SGK uzmanlık alanına göre belli bir meblağ ödüyor. Bu, her uzmanlık dalı için farklı. Birinci basamak hizmetlerinde (sağlık ocağı) ücret 11 YTL. İkinci basamakta (devlet ve eğitim hastaneleri) bu ücret 35-50, üçüncü basamakta (üniversite hastaneleri) 35-65 YTL. Özel hastanelerde ödenen hizmet bedeli, yüzde 20 artırılıyor.
  Resmi kurum hastanelerinde hastanın cebinden para çıkmayacak. Diyelim ki başınız ağrıdı ve nörolojiye başvurdunuz. Aslında sorununuz dahiliyelik. Ancak SGK, hastaneye 'Hastayı istediğin birime yönlendir ama ben sana ancak paket programda yazılı olan kadar veririm' dediği için hastane konsültasyona yanaşmayacak. Acil servis ve diş hizmetleri paket program dışında. Bu nedenle acillerde yığılma bekleniyor. Özel sağlık tesislerinde ise farkı, hasta ödeyecek. (aa, Radikal)