Sağlıkta 'MR kavgası' başlıyor...

Özel Görüntüleme ve Tanı Merkezleri Derneği, Devlet ve SSK hastanelerinde kiralık elektromanyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi tetkik cihazlarıyla kurulan görüntüleme merkezlerinin, ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapatılmasını istedi.
Haber: NESRİN COŞKUN / Arşivi

İZMİR - Özel Görüntüleme ve Tanı Merkezleri Derneği, Devlet ve SSK hastanelerinde kiralık elektromanyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi tetkik cihazlarıyla kurulan görüntüleme merkezlerinin, ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapatılmasını istedi. Aksi takdirde dernek, yargıya başvuracak.
Son birkaç yıldır ödenek yokluğu gerekçesiyle hastane bünyelerinde ihaleyle, kiralık cihazlarla açılan özel tetkik merkezleri dava konusu oluyor. Özel Görüntüleme ve Tanı Merkezleri Derneği Başkanı Radiodiagnostik uzmanı Dr. Bülent Taşel, şimdiye kadar İzmir, İstanbul, Afyon, Konya, Çorum ve Gölcük'te bu yöntemle kurulmuş hastane içi ruhsatsız özel tetkik merkezlerini tespit edip, valilik ve sağlık müdürlüklerine başvurduklarını söyledi.
Taşel ruhsat sorununu şöyle açıkladı: "Hastane dışında açılacak görüntüleme merkezinde şart neyse, hastane bünyesinde de aynı. Bu merkezlerin de ruhsat alabilmesi için, şirket ortaklarının tamamının doktor olması gerek. Oysa bu merkezler koşullara uymuyor, doktor olmayan kişiler ihaleye girip, cihaz alıyor. Biz ne devlet ne de SSK hastanelerinde görüntüleme cihazı bulunmasına karşı değiliz. Ancak mevzuata uyulmalı. Kira vermeden hastane içinde bu cihazları çalıştırıyor. Bu yönüyle zaten haksız rekabet yaratıyorlar. Bu merkezler için üç yıllık ihaleler yapılıyor. Oysa bir yılı aşkın süreli ihale yapılmaması gerekiyor"