Sağlıkta puanlı atama dönemi başlıyor

Sağlık çalışanlarının atama-nakillerinde, çalışılan yerin özellikleri ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanacak.

ANKARA - Sağlık çalışanlarının atama-nakillerinde, çalışılan yerin özellikleri ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanacak. Açık bulunan kadrolara yapılacak atamalarda bu puan esas alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın 'Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne atama ve nakillerde hizmet puanı belirleyici olacak. Yönetmeliğe göre;

 • İller altı hizmet bölgesine ayrılacak. Bütün unvan ve branşlarda hesaplanan personel dağılım cetveli karşılaştırma oranlarına göre iller, en yüksekten en düşüğe doğru, A, B, C ve D olarak dört grupta ele alınacak.
 • Çalışılan yerin özelliklerinin ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanacak. Açık kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınacak.
 • Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı'nca hazırlanan il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması tabloları esas alınacak. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, daire başkanı, il sağlık müdürü, her türlü müdür ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışan her yer ve yıl için ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında bulunan sıra numarası bin rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılacak.
 • Hizmet puanına köylerde çalışılan her yıl için 100 puan, beldelerde çalışılan her yıl için 50 puan eklenecek.
  Ceza alınırsa puan düşecek
 • Personelin ceza alması durumunda ise hizmet puanından 20, 30, 50, 100 puan düşülecek.
 • İlk defa yapılacak atamalarda, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kura ile diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanacak.
 • Personelin sağlık durumu veya eş durumu gibi mazerete dayanan durumlarda personel, farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilecek.


  İstanbul'un puanı sıfır
  Yönetmeliğe göre, bazı illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasının hizmet puanına katkısı şöyle olacak: İstanbul sıfır, Ankara 10, İzmir 20, Kocaeli 30, Bursa 40, Eskişehir 50, Tekirdağ 60, Adana 70, Denizli 110, Muğla 120, Bolu 130, Edirne 150, İçel 160, Nevşehir 330, Karaman 340, Elazığ 350, Rize 360, Kütahya 390, Malatya 400, Kırşehir 410, Artvin 420, Afyon 430, Düzce 440, Çorum 450, Niğde 480, Giresun 490, Kastamonu 500, Tunceli 510, Sivas 520, Kilis 530, Bartın 540, Aksaray 550, Sinop 560, Erzincan 570, Çankırı 580, Erzurum 590, Diyarbakır 620, Yozgat 630, Adıyaman 640, Bayburt 650, Kars 660, Şanlıurfa 670, Batman 690, Gümüşhane 700, Mardin 710, Siirt 720, Van 740, Bingöl 750, Hakkâri 760, Şırnak 770, Bitlis 780, Ağrı 790, Muş 800.