Sağlıkta sönük eylem

Türk Tabipler Birliği (TTB) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları tüm yurtta dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

ANKARA/İSTANBUL - Türk Tabipler Birliği (TTB) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları tüm yurtta dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Trabzon, Konya, Malatya, Samsun, Sakarya, Isparta, Erzurum, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Iğdır Tabip Odası destek vermeme kararı alınca eylem sönük geçti. Sağlık emekçileri özlük haklarının ve genel sağlık sigortasının düzeltilmesini istedi.
Ankara'daki sağlıkçılar Numune Hastanesi önünde sloganlar atarak, hasta ve yakınlarına "Meslek onurumuz, iş güvencemiz, ücretimiz ve sağlık hakkı için g(ö)revdeyiz" yazılı broşürler dağıttı. Sağlık çalışanları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısı ile kayıt dışında çalıştırılanlara ait sağlık harcamalarının kayıtlı emekçilere yüklenmeye çalışıldığını savundu. Hastaların mağduriyetini önlemek için acil hastalar, kanserli, diyaliz hastaları, hamileler ve çocukların tedavileri yapıldı.
'Sağlıkta kasko modeli olmaz'
İstanbul'da Okmeydanı Hastanesi önünde toplanan 300'e yakın sağlık çalışanı, sloganlar atarak poliklinik binasına kadar yürüdü. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki eyleme de .500'ü aşkın sağlık emekçisi katıldı.
İzmir'de oldu. Konak Pier önünden başlayan yürüyüşe yaklaşık 500 sağlık çalışanı katıldı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ile Merkez Dispanseri çalışanlarının da katılımıyla sayıları artan sağlıkçılara hitaben konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Zeki Gül, "Sağlıkta kasko modeli sunuyorlar. Siz kanser olunca özel sigorta tedavinizi ödeyecek mi? Ödemeyecek. Biz halkın sağlığını korumak, bilgilendirmek için buradayız" dedi.
(Radikal, dha, aa)


    http://www.radikal.com.tr/8474278474270

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.