Sağlıkta sözler tutulmadı

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) 5 yıl önce verdiği "Sağlıkta eşitsizlikleri 2000'lerde yüzde 25 oranında...
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) 5 yıl önce verdiği "Sağlıkta eşitsizlikleri 2000'lerde yüzde 25 oranında azaltacağız" sözünü yerine getiremedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), WHO'ya sunduğu
'Sağlıkta Eşitsizlikler' başlıklı raporunda şu saptamayı yaptı:
"Son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları yüzünden kır ile kent arasında derinleşen sağlık eşitsizlikleri, bölgeler arasında daha da açılmıştır. Gelir grupları arasındaki eşitsizlikler derinleştikçe ülkemizdeki sağlık tablosu daha da olumsuzlaşacaktır."
Bebek ölüm farkıl

 • Türkiye'de bebek ölüm hızı binde 42.7'dir. Ancak bu oran kırsal yörelerde binde 55, doğuda 61.5, batıda 32.8'dir.
 • Kır-kent arasındaki bebek ölüm hızı farkı 1978'de 1.23 misliyken, 1998'de 1.88'e çıkmıştır. kır-kent, doğu-batı arasında bebek ölümlülüğü açısından var olan eşitsizlik giderek derinleşmektedir.
 • Önlenebilir nedenlerden bebekler, doğuda batıya göre yaklaşık 4 kat daha fazla ölmektedir.
 • İshalli çocuk oranında 1998' de 1.09 olan kır-kent farkı, 1998'de 1.37'ye yükselirken, aynı yıllarda doğu-batı farkı 1.12'den 1.82'ye çıkmıştır.
  Yoksullar ishal oluyor
 • En zenginlerin çocuklarının yüzde 30.6'sı ishal olduklarında tıbbi tedavi alırken, bu oran en yoksullarda yüzde 16.8'dir.
  Aile planlaması
 • Türkiye'de her 100 kadından 27.5'i sağlık kurumu dışında doğum yapıyor. Bu oran kırda yüzde 40.3, kentte yüzde 19.3'tür. Batıda yüzde 13.4 olan bu oran doğuda yüzde 55.6'a çıkmaktadır.
 • Doğuda aile planlaması yöntemlerinden yararlanmayan aile sayısı artarken, batıda da ciddi gelişmeler olmamaktadır. Yöntem kullanmayan kadınlar açısından kır-kent farkı 1978'de 1.79 iken, 1998'de 1.24'e kadar gerilemiştir.
  Kırsalda aşı yok
 • Ülkemizde 12-23 aylık çocukların yüzde 54.3'ü tam aşılı değildir. Ve bu oran son 5 yıl içinde artmıştır. Tam aşılı olmayan çocuk oranı kırda yüzde 63.2, kentte ise yüzde 48.2'dir.