Sağlıkta vardiya koşulu kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, polikliniklerde hasta yığılmasını önlemeyi ve saat 16.00'dan sonra da poliklinik hizmeti verilmesini hedefleyen 'vardiya sistemi' zorunluluğunu kaldırdı.

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, polikliniklerde hasta yığılmasını önlemeyi ve saat 16.00'dan sonra da poliklinik hizmeti verilmesini hedefleyen 'vardiya sistemi' zorunluluğunu kaldırdı. Böylelikle isteyen ilde isteyen hastane, vardiya uygulamasını kaldıracak.
Hastanelerde çalışma saatlerinin kesintisiz devam etmesi ve hastaların yığılmasını önlemek amacıyla 1999'da pilot uygulama olarak başlayan ve daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılan 'vardiya sistemi', il sağlık müdürlükleri ve hastane yönetiminin isteğine bırakıldı. Sağlık Bakanlığı, uygulamaya koyduğu ve bazı sağlık çalışanlarının tepkisine neden olan 'performansa dayalı döner sermaye ek ödemeleri', 1 Ocak'tan
itibaren sağlık çalışanlarına verilmeye başlandı. Bakanlık yetkililerine göre, daha önce çalışanlara eşit dağıtılan döner sermaye katkı payları, yeni sistemle yalnızca iş yapan doktorlara ödeniyor. Döner sermayeden fazla pay almak isteyen doktorlar mesai saatlerini uzatacak.
Vardiya uygulamasında, bir grup personel 08.00-16.00, bir grup sağlık personeli ise 16.00-23.00 saatleri arasında çalışıyordu. Vardiya sisteminde çalışan personele, döner sermayeden ek gelir veriliyor ve her sağlık personelinin eşit görev alması sağlanıyordu.