Sağlıkta yeniden 'pamuk eller cebe' dönemi başladı

Sağlıkta yeniden 'pamuk eller cebe' dönemi başladı
Sağlıkta yeniden 'pamuk eller cebe' dönemi başladı
Memur ve yeşil kartlılar için 'cebinden tek kuruş ödemeden hastanede tedavi olma' dönemi bitti. Yeşil kartlı ve memurdan da 'katkı payı' isteniyor

Yeşil kartlı ve memur katkı payı ödeyecek 
ANKARA - Memurlar ve yeşil kartlılar da sağlık hizmeti alırken para (katılım payı) ödemeye başladı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, ilgili kanun yürürlüğe girdiğinden beri devletten sağlık hizmeti alırken katılım payı ödüyordu. Yeşil kartlılarla memurlara tanınan üç yıllık geçiş süreci de bitti. Maliye Bakanlığı’nca belirlenen esaslar, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile uygulamaya kondu.
Yeni uygulama memur ve yeşil kartlılara şunları getirdi: 

HANGİ HİZMETLER İÇİN PARA İSTENECEK?: Memurlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile yeşil kartlılardan hekim ve diş hekimi muayeneleri (ayakta), tedavilerinde kullanılan protez, ortez ve tıbbi malzemeler ve yardımcı üreme yöntemi tedavileri için ‘katkı payı’ istenebilecek. 

NE KADAR ÖDENECEK?: Muayene katılım payı, ikinci basamak sağlık kurumlarında 3 lira, eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 lira, üniversite hastanelerinde 6 lira, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ise 10 lira. Acil poliklinik muayene ücreti de katılım payına dahil olacak. 

HER BİR KALEM İÇİN AYRI PARA: Katılım payı, faturada yer alan her bir poliklinik muayene ücreti için ayrı ayrı tahsil edilecek. 

499.5 TL KATILIM PAYI: Memur ve yeşil kartlılardan tıbbi malzeme veya ortez ve protez için en fazla brüt asgari ücretin yüzde 75’ine (499.5 TL) kadar katılım payı talep edilebilecek. Katılım payı her bir malzeme için ‘ayrı ayrı’ hesaplanacak. Protez, ortez ve tıbbi malzemeler için kamu personeli ve aile fertlerinden yüzde 20, yeşil kartlılardan yüzde 10 oranında katılım payı alınacak. 

BU HİZMETLERDE PARA YOK: Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayenelerle aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinde katılım payı alınmayacak.

MAAŞTAN KESİLECEK: Memurlar, kamu görevlileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ‘ayakta tedavileri’ için da katkı payı istenecek. Ama bu ücret sağlık kuruluşunda ödenmeyecek. Bunun yerine fatura memurun çalıştığı kamu kuruluşuna yollanacak. Bedel, maaştan kesilecek. 

EN FAZLA NE KADAR KESİLECEK?: Bir aylık maaştan yapılacak kesinti miktarı, 16 yaşından büyükler için tespit edilen brüt asgari ücretin aylık tutarının yüzde 20’sini (133.2 TL) geçmeyecek. Eğer katılım payı bu tutarı aşarsa, kalan tutarlar, sonraki aylarda kesilecek.

YEŞİL KARTLI NASIL ÖDEYECEK?: Yeşil kartlılar ayakta tedavi sonrası, hekim ve diş hekimlerince düzenlenen reçetelerle eczaneye gidecek ve katılım payını eczaneye yatıracak. Ancak eczane, aldığı katkı parasını devlete aktarmayacak. Bu para, eczanenin devletten alacağı ilaç paralarına mahsup edilecek. 

TÜP BEBEK: Yardımcı üreme yöntemlerinde birinci denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 oranında katılım payı ödenecek. Bu hizmetlerin katılım payını ise sağlık kuruluşları tahsil edecek.

BU ALANLARDA KATKI PAYI İSTENMEYECEK: Acil servis hizmetleri, yoğun bakım, yanık tedavisi, kanser tedavisi, yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve hücre nakilleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi hizmetler, diyaliz ve kardiyovasküler cerrahi işlemlerinde ‘ilave ücret’ talep edilemeyecek. (Radikal)
***
2 Şubat’tan itibaren parasız ilaç yok
Eczaneler resti çekti. Sağlık karnesi veya yeşil kartla eczaneye gidenlere 2 Şubat’tan itibaren ‘Önce parasını öde sonra ilacını al’ denilecek

ANKARA - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti, tüm sigortalıların serbest eczanelerden ilaç almasını sağlayan, ‘İlaç Alım Protokolü’nü 1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla feshettiklerini açıkladı.
Türkçesi, ‘eğer TEB ile Bakanlıkarasında yeni bir anlaşma sağlamazsa’, 2 Şubat’tan itibaren eczanelere gidenler, tüm ilaçlarını ücretini ödeyerek satın alacak. Daha sonra bunun parasını ‘bir şekilde’ devletten tahsil edecekler.   

‘Artık yeter dedik’
Türk Eczacıları Birliği, tüm sigortalı vatandaşların, ilaçlarını 2 Şubattan itibaren parayla alacaklarını açıkladı. Açıklamada, “Ne Sağlık Bakanlığı ne SGK ne de hükümetin diğer yetkili kurumları, sesimizi hiçbir platformda dinlemediler. 32 bin kişiyle miting düzenledik, yine sesimize kulaklarını tıkadılar. Ne anlaşma sağlandı ne de uzlaşma. ‘Artık yeter’ dedik. TEB, bağlı bulunan 51 eczacı odası ve 24 bin eczanenin ortak kararıyla, 1 Ocak tarihinden itibaren’ İlaç Alım Protokolü, uzlaşma sağlanamamasından dolayı tarafımızca feshedilmiştir” denildi.
TEB Başkanı Erdoğan Çolak “Sürekli haklı olduğumuzu ifade ediphiçbir şey yapmayanlar, bugün itibarıyla sözleşmesizlik dönemine geçiş sürecini de hazırlamıştır. Yeni sözleşme yapılmadığı takdirde 1 Şubat’tan itibaren vatandaş ilacının parasını cebinden ödemek zorunda kalacak” dedi. 2005’de 400, 2006’da 700, 2007’de  800’ü aşkın eczanenin kapandığına dikkati çeken Çolak, “2 Şubat’ta olacakları gözümüzün önüne getirdiğimizde, kritik, tahammülü zor olaylar ortaya çıkabilir. Biz eczacılar yaşamak istiyoruz. Vatandaş bizi anlamalı” diye konuştu.

Eczacılar ne istiyor?
Devletle iş yapmaktan vazgeçen eczanelerin en önemli sorunlarından biri, ‘tahsil edemedikleri alacakları’. Eczacıların ‘yeşil kartlı’ların ilaçları için 312 milyon 823 bin lira, devlet memurlarının ilaçları içinse 300 milyon lira dolayında alacağı bulunuyor. Bunların bir an önce ödenmesi isteniyor. 
Eczacılar özellikle Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı, cezaevleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ödemelerinde ‘sıkıntı’ olduğunu belirtiyor. Eczacılar yeniden devletle ortak çalışmak için ayrıca vatandaşın devlete ödemesi gereken katkı payının reçeteler aracılığıyla eczanelere ‘tahsil ettirilmesi’ uygulamasının bitmesini istiyor. (Bu durumun ‘sağlık hizmeti parasız’ sanan vatandaşların eczanelere tepki duymasına neden olduğu belirtiliyor.)
Eczacıların bir diğer isteği de eczanelerin 1. basamak sağlık kuruluşu olarak değerlendirilmesi. (Radikal)