Şahin, Oran ve Kaboğlu'nun yargılanmasına izin vermedi

ANKARA - Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, eski İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Alt Komisyon Başkanı Prof. Dr. Baskın Oran’ın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden yargılanmalarına izin vermedi.
Prof. Dr. Kaboğlu ve Prof. Dr. Oran hakkında, ‘Azınlıklar ve Kültürel Haklar Raporu’ nedeniyle, TCK 216. maddesinde tanımlanan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” ve 301. maddesinde tanımlanan “devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçları uyarınca dava açılmıştı. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaboğlu ve Oran hakkında açılan davayı, TCK ’nın 301. maddesi yönünden düşürmüş, 216. maddede tanımlanan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ise beraatlarına karar vermişti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 301. maddede tanımlanan suç yönünden ise Adalet Bakanı’nın izni gerektiğine işaret etmişti.  (Radikal)