Sanayide GDO'ya sınır

Sanayide GDO'ya sınır
Sanayide GDO'ya sınır
Biyogüvenlik Kurulu, GDO'lu ürünlerin sanayide kullanımına sınırlama getirdi. Sanayide kullanılmak üzere izin istenen GDO'lu ürün talepleri reddedildi.
Haber: HACER BOYACIOĞLU - hacer.boyacioglu@radikal.com.tr / Arşivi

Biyogüvenlik Kurulu, GDO’lu ürünlerle ilgili yeni kararlara imza attı. Akdeniz Kimya Sanayi Ticaret AŞ’nin, 8 Şubat’ta yaptığı başvuruyla GDO’lu soya yağını PVC sanayiinde kullanma talebinii reddeden kurul, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin dahilde işleme izin belgesi kapsamında GDO’lu ham mısır yağı ithalatına izin verilmesi talebini de reddetti. İthal edilen soyadan kırma sonucu elde edilecek soya yağının ‘cila, vernik, reçine, plastik, sabun, kimya, kauçuk’ gibi sanayi üretimlerde kullanılması taleplerine de kuruldan onay çıkmadı. Kurul, aldığı bu kararlar ile GDO’lu ürünlerin sanayide kullanımına sınırlama getirdi.

‘GDO’lu ürün uygun şekilde test edilir’

Kurulun bir diğer önemli geçen maddesi de ‘GDO’lu ürünlerin işleme, atık, artık, arıtım ve imha koşulları’ oldu. Kurul, Mersin’de ele geçirilen pirinçlerle gündeme gelen bu konudaki kuralları netleştirdi. Buna göre, gıda ve yemlerde GDO kaynaklı bulaşıklığın, uygun şekilde alınmış örneklerle ve uygun analizlerle saptanması gerekecek. Bu yöntemle testi yapılan gıda ürünlerinde GDO belirlenirse ve mevcut yasal düzenlemeler de izin vermiyorsa, söz konusu ürünlerin iç pazara sunumu ve tüketimi yasak olacak. Ama söz konusu ürün, yem olarak onaylanmış GDO ürünlerinden ise; yem katkı maddesi olarak değerlendirilmesi söz konusu olacak. Biyogüvenlik Kurulu’nun aldığı karar, Mersin’de ele geçirilen pirinçlerle beraber başlayan tartışmalara da yanıt niteliğinde bulunuyor.
Biyogüvenlik Kurulu, geçtiğimiz ay da 26 GDO’lu yeme ‘ret’ kararı vermişti. Kurul, toplam 26 GDO’lu ürünün Türkiye ’ye giriş yapmasına yönelik izin taleplerini oybirliği ile reddetmişti. Reddedilen ürünler arasında Avrupa Birliği ’nde kullanımı serbest olan yem amaçlı GDO’lu kolza ve şeker pancarı da bulunuyor. GDO’lu 22 mısır çeşidinin yakıt olarak kullanılmasına yönelik talep de kurul tarafından oybirliği ile reddedilmişti. Kurulun ret gerekçesini ise, söz konusu ürünlerle ilgili olarak oluşan bilimsel kaygılar oluşturmuştu.