Şarka zorunlu rağbet

Terfi için seve seve!

Emniyet'te 1407 polis şefinin görev yeri değiştirildi. Şark görevini yapmayanları birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirmeme kararlığı, 'şarka zorunlu rağbete' neden oldu. Birçok kişi kendi isteğiyle şarka gitti.
Haber: SONER ARIKANOĞLU / Arşivi

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılki terfien ve naklen yapılan tayinleri açıkladı. Bu yıl 1407 polis şefinin görev yeri değiştirildi.
Emniyet'in, şark görevini yapmayanları birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirmeme kararlılığı, 'şarka zorunlu rağbete' neden oldu. Yıllardır bir yolunu bulup başkent Ankara'dan ayrılmayan polis şefleri, bu yıl kendi istekleriyle şarka gittiler.
Gitmeyene terfi yok
Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılki atamalarda, 41'i birinci sınıf, 239'u ikinci sınıf, 196'sı üçüncü sınıf, 159'u dördüncü sınıf emniyet müdürü, 772'si emniyet amiri ve başkomiser olmak üzere toplam 1407 polis şefinin görev yerini değiştirdi. Bu yıl yapılan atamalarda dikkat çeken en
önemli unsur, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatının şark illerine gösterdikleri ilgi oldu.
Şark illerine gösterilen ilgi, Emniyet'in şark görevini yapmayan üçüncü sınıf emniyet müdürlerini bir üst rütbeye terfi ettirmeme kararlılığından kaynaklandı. Emniyet şark görevini yapmayanları terfi ettirmeyince yıllardır bir yolunu bularak Ankara başta olmak üzere batı illerinden ayrılmayan polis şefleri, bu yıl kendi istekleriyle şark illerine gittiler.
Kadrolar boşaldı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde birçok daire başkanlığının kadrosu bu yıl, şark illerine gösterilen zorunlu ilgi nedeniyle boşaldı. Başta İstihbarat, Terörle Mücadele ve İnterpol dairelerinde görevli ikinci ve üçüncü sınıf emniyet müdürlerinin büyük kısmı gelecek yıllarda terfi sorunu yaşamamak için şarka gitmeye gönüllü oldu.
Emniyet'in merkez teşkilatında görevli polis şeflerinin, daha çok iki ve üç yıllık şark illeri olan Tunceli, Şırnak, Hakkâri, Van, Siirt, Batman ve Bitlis'i tercih ettikleri gözlendi.