'Şartlı Salıverme' esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, şartla salıverilmeye, Dava ve Cezaların ertelenmesine ilişkin yasanın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yerel mahkemelerden yapılan iki başvurunun daha ilk incelemesini yaptı ve esastan görüşmeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, şartla salıverilmeye, Dava ve Cezaların ertelenmesine ilişkin yasanın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yerel mahkemelerden yapılan iki başvurunun daha ilk incelemesini yaptı ve esastan görüşmeye karar verdi. Anayasa Mahkemesi heyeti bu sabahki toplantısında, 4616 Sayılı Yasanın kapsam dışında bıraktığı, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair
Yasa'nın 26 ila 33. maddeleri ile yasanın 1. maddesinin 5. bendinin j alt bendinde yer alan "Vergi, resim ve harçlara ilişkin kanunlarda yer alan suçları işleyenler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz" hükmünün iptali isteminde ilk incelemeyi yaptı ve söz konusu madde ve hükmün iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi. Bumin, Şartla Salıverilme Yasası'nın kapsam
dışında bıraktığı maddelerin iptal isteminde görüşmelerine ilişkin bir kararın önümüzdeki hafta çıkabileceğini söyledi. Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) eski Genel Başkanı Hasan Celal Güzel'in üyelikten çıkarılmaması üzerine partiyi ihtar verilmesi isteminin öncelikle ele alınacağını belirten Bumin, bu konuda kamuoyunun beklentisi olduğuna dikkati çekti. Anayasa Mahkemesi, ilk önce
Sandıklı, Çankırı ve Turgutlu asliye ve ağır ceza mahkemelerinden gelen başvuruları görüşecek.