Savcı Aldan: Yargıtay üyelerine inceleme yok

'Yargıya rüşvet' soruşturmasını yürüten DGM savcısı, Yargıtay üyeleri, hakim ve savcılara ilişkin inceleme bulunmadığını açıkladı.

Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Ömer Suha Aldan, 'yargıya rüşvet' soruşturmasında Yargıtay üyeleri, hakim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin inceleme bulunmadığını açıkladı. Aldan, yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmayla ilgili olarak son günlerde bazı basın-yayın organlarında, 'soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini güçleştirecek şekilde, Cumhuriyet Savcısı'nın ağzından çıkmış gibi gerçekle ilgisi olmayan yazılara yer verildiğini' belirtti. Cumhuriyet Savcısı'nın açıklaması niteliğindeki bazı görüşlere ilişkin olarak, amacını aştığı izlenimi veren başlıklar kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "Soruşturmanın, olağan yapısının dışında belli bir amaç için gerçekleştirildiği intibaını yaratacak görüşler ileri sürüldüğü, ayrıca yüksek yargı kurumlarını ve bu kurum üyelerini zan içinde bırakacak tarzda haberlere yer verildiği saptanmıştır" denildi.
Bu tür olumsuzluklara meydan verilmemesi açısından, bundan sonra soruşturmaya ilişkin olarak gerekli görüldüğü takdirde yazılı açıklama yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Bu soruşturmanın inceleme aşamasına bir yıl kadar önce başlanmış, çalışma grubu oluşturulmuş ve soruşturma aşamasına geçilmiştir. Soruşturma kapsamında, Yüksek Hakimler Kurulu üyeleriyle sanıklardan Haldun Erdavran arasında ilişki olduğuna ilişkin hiçbir bilgi ve beyan bulunmamaktadır. Bu soruşturmanın konusu içinde Yargıtay üyeleri, hakim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin bir inceleme bulunmamaktadır. Bu unvanlı kişilere ilişkin elde edilecek bilgiler, soruşturma yapmakla görevli değerli kurumlarımıza intikal ettirilecektir. Keza, soruşturmanın DGM'de süren bir yargılamayla doğrudan ilgisi bulunmamaktadır.
Bu nedenle, yukarıda belirtilen hususlarda bilgi edinilmesi, ayrıca her yıl sayısız dava dosyaları üzerinde inceleme yapan ve karar veren tüm yargı organlarımızla bu organların değerli, dürüst ve saygın çalışanlarını toplumca suçlu konumuna sokacak haberlerden kaçınılması saygıyla rica olunur."