Savcılar PKK'lının pişman olabilme ihtimalini sevdi

Habur'a gelen PKK'lılar 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak serbest kaldı. Gözler, taş attı, slogan attı diye silahlı örgüt üyeliğiyle suçlanıp tutuklananlarda...

ANKARA - Öcalan’ın çağrısının ardından Kandil Dağı ve Mahmur’dan yola çıkan 34 kişinin tamamı dün serbest bırakıldı. Serbest bırakılan PKK’lıların ‘etkin pişmanlık maddesi’ olarak bilinen TCK 221. Madde’den yararlanmak istemedikleri, ancak yargı mensuplarının serbest bırakma işlemini, ‘pişmanlıktan yararlanmak istemeseler bile yararlanma ihtimallerinin bulunmasını’ dikkate alarak yaptığı öğrenildi.
TCK’nın ‘yasadışı örgüt üyeliği’ suçunu düzenleyen maddesiyle ise açılım sürecinden önce ve açılım süreci boyunca kamuoyunda çok tartışılan tutuklamalar yapıldı. Türkiye’de birçok üniversite öğrencisi, gösterilerde polise taş atan çocuklar, PKK’lılara yiyecek veren köylüler, ‘hiçbir silahlı eyleme katılmayıp örgüte üye olmasalar da’ TCK’nın 220. maddesinin 7. fıkrası dikkate alınarak ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılanıyor, tutuklanıyor.
Adana, Mersin ve Diyarbakır başta, birçok ilde halen 100’e yakın taş atan çocuk halen ‘örgüt üyeliği’nden cezaevinde bulunuyor. Türkiye’de terör suçlamasıyla cezaevinde bulunan 5 bin 707 kişinin önemli bölümü de bu kategoriye girerken, sekiz PKK’lı dün üzerlerinde örgütün üniformaları olduğu, örgüte bağlılıklarını altını çizerek anlattıkları halde serbest kaldı.
Türkiye’de cezaevlerinde 115 bin 572 kişi var. Bunların 5 bin 707’si ‘terör’ suçlamasıyla cezaevinde. Çoğunluğunu PKK’lıların oluşturduğu bu hükümlü ve tutuklu arasında çok sayıda ‘taş atan çocuk’, ‘sempatizan üniversite öğrencisi’ de var. Bu kapsamda bulunanlar TCK’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçunu düzenleyen 220’nci maddesinin altıncı fıkrasındaki “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır”, yedinci fıkradaki “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek, isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır” ve sekizinci fıkrasındaki “Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır” hükümleriyle yargılanıp mahkûm oluyor.

‘Örgütten gönüllü ayrılık’
Örgüt üyesi olmadığı halde binlerce insan cezaevlerinde bulunurken, dağdan gelen sekiz PKK’lının serbest bırakılmasını sağlayan madde TCK’da bir sonraki sırada bulunan 221. madde.
‘Etkin pişmanlık maddesi’ olarak da anılan bu maddede “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler”, “Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi”, “Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi” hallerinde örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üyelikten dolayı cezaya hükmolunmuyor. Etkin pişmanlıktan yararlananlar hakkında bir yıl denetimli serbestlik tedbirine hükmolunuyor. Sekiz PKK’lı için ikinci fıkradaki ‘örgütten gönüllü ayrıldığını ilgili makamlara bildirme’ durumunun geçerli sayıldığı, bunun da 220. madde nedeniyle verilecek cezayı ortadan kaldırdığı öğrenildi.
Radikal’in görüş sorduğu birçok hukukçu, durumun hukuki normlara göre değerlendirilmesinin zor olduğunu belirterek yorum yapmadı. Birçok hukukçu, gelişmelerin hukuki değil siyasi nitelikli olduğunu belirtti. (Radikal)

Etkin Pişmanlık şartı: Örgütün dağılmasına etki...
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘Etkin Pişmanlık’ı düzenleyen 221’inci maddesi şöyle:

(1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.