Savunma zayıf güvenlik güçlü

AB'den müzakere tarihi alan Türkiye, demokratikleşmede geri sayıyor: Meclis'teki paketle savunma kısıtlanıyor, polisin hapisten adam alması yasallaşıyor, 'vücuttan örnek alma' gibi yetkiler polise veriliyor.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - AB'den müzakere tarihi alınması için 17 Aralık zirvesi öncesi atılan demokratikleşme adımlarından 'terör ve örgütlü suçlarla mücadele' gerekçe gösterilerek geri adım atılıyor. 17 Aralık öncesi Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza İnfaz Kanunu (CİK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) konulan birçok hüküm değiştirildi. Savunma hakkına yeni kısıtlamalar getirildi, basına öngörülen hapis cezalarının büyük kısmı kaldırılmadı, yargıç iznine bağlı çok sayıda uygulama kolluk kuvvetlerinin yetkisine devredildi.
TBMM Adalet Komisyonu'nda yeni TCK, CİK ve CMK'da değişiklik öngören teklifler kabul edildi. Atılan geri adımlar şöyle:

 • Teklifler ile yeni TCK'da basın için öngörülen hapis cezalarının büyük kısmı kaldırılmadı.
 • Yeni TCK'nın kaçak yapılaşmayla ilgili hapis cezalarının bugüne kadar yapılan tüm yapılar için uygulanmasını öngörüyordu. Teklif ile söz konusu hükmün 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili uygulanmayacağı hükme bağlandı.
  CMK'daki düzenlemeler
 • Yeni CMK'da olmamasına rağmen kolluk kuvvetlerine hükümlü ya da tutukluları rızalarını almak koşuluyla ve hâkim kararıyla en çok 15 gün süreyle dinleme ve yer gösterme için cezaevinden alma yetkisi verildi.
 • Yeni CMK beden muayenesini ve vücuttan örnek alınmayı hâkim kararına bağlıyordu. Teklif ile 'gecikmesinde sakınca bulunan haller' denilerek hâkim kararının aranmayacağı hükme bağlandı.
 • Yeni CMK'ya göre şüpheliye yapılacak yer gösterme işlemi cumhuriyet savcısının gözetiminde yapılıyordu. Teklif ile devlete ve anayasal düzene karşı suçlarda yer gösterme işleminin adli kolluk amirinin izni ile de yapılabileceği hükme bağlandı.
 • Yeni CMK'nın gözaltı süresinin yakalama anından itibaren 24 saat geçemeyeceği hükmüne '12 saatlik zorunlu süre' eklemesi yapıldı. Böylece gözaltı süresi 24 saatten 36 saate çıkarılmış oldu.
 • Yeni CMK'da tutuklama kararı için aranan ceza üst sınırı teklif ile iki yıldan bir yıla indirildi. Toplantı ve gösteri yürüşüne katılanlara tutuklama yolu açılmış oldu.
 • Yeni CMK, kolluk amirlerine arama ve el koyma konularında yetki vermiyor, tüm bunların hâkim kararıyla yapılmasını öngörüyordu. Teklif ile kolluk amirlerine 'gecikmesinde sakınca bulunan haller'de yetkisi tanındı.
 • Teklif ile yeni CMK'da yer almayan 'sinyal izleme' yöntemi getirildi. Düzenleme ile şüpheli veya sanığın ulaşılabilmesini sağlayacak diğer kişilerin telefonun yerinin tespiti de mümkün olacak.
 • Yeni CMK'da telefon dinlemede altı aylık süre sınırı bulunuyordu. Teklif ile örgütlü suçların takibinde bu sınır kaldırıldı. Buna göre örgütlü suçlarda hâkim her seferinde bir aydan fazla olmamak üzere telefon dinleme süresini istediği kadar uzatabilecek.
 • Adalet Komisyonu'nda, teklif ile gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan konularda da elde edilecek bilgilerin delil olarak kullanılabileceğine ilişkin madde AKP ve CHP'lilerin ittifakı ile kaldırıldı.
 • Teklif ile Abdullah Öcalan gerekçe gösterilerek yeni CMK'da olmayan savunma hakkını kısıtlayan bir hüküm getirildi. Buna göre, devlete ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılanan bir kişinin avukatı hakkında aynı suçlar nedeniyle soruşturma veya kovuşturma açılması halinde müdafilikten yasaklanabilecek.
 • TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta yapılan düzenleme ile de yeni CMK'nın tutukluluk süresinde indirim öngören hükümlerinin devlet ve anayasal düzene karşı suçlarda 2008'e kadar uygulanmayacağı hükme bağlandı.
  CİK'teki düzenlemeler
 • Müebbet hapis cezası hükümlüleri, koşullu salıverme süresinin üçte ikisini F tipinde geçirip, iyi hal göstermeleri durumunda başka cezaevine gönderilebilecek. Yeni CİK'te ise bu süre üçte bir olarak öngörülüyordu.
 • Yeni CİK'te yer almamasına rağmen teklif ile yine Öcalan gerekçe gösterilerek savunma hakkına sınırlama geldi. Buna göre; hükümlünün avukatıyla ilişkisi, terör örgütü mensuplarının örgütsel haberleşmelerine aracılık ettiğinin belirlenmesi halinde, bir görevli görüşmeyi dinleyecek.


  • http://www.radikal.com.tr/7463917463910

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.