Sayıştay üyeliği seçimi yapıldı

Sayıştay üyeliği seçimi yapıldı
Sayıştay üyeliği seçimi yapıldı
TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay'da boş olan 7 üyelik için yapılan seçimde Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjan Grubundan, İsmail Aktaş, Abdullah Doğru, Ali Özek, Ahmet Gümüş, Osman Kaya, Maliye Bakanlığı meslek mensubu diğer adaylar kontenjan grubundan Sema Küçük Mehmet Akif Ümay Sayıştay üyeliğine seçildi.

RADİKAL - TBMM Genel Kurulunda Sayıştay'da boş bulunan 7 üyelik için 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri ile iç tüzüğün 150. maddesine göre gizli oylamayla seçim yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından belirlenen Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu tarafından Sayıştay üyelikleri için kontenjan gruplarına göre boş üyelik sayısının 2 katı olarak belirlenen adayları içeren birleşik oy pusulası milletvekillerine dağıtıldı.

Yapılan gizli oylama sonrasında, Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjan Grubu listesinden en çok oyu alan 5 aday, Maliye Bakanlığı Meslek Mensubu Diğer Adaylar Kontenjan Grubu listesinden en çok oyu alan 2 aday Sayıştay üyeliğine seçildi. Seçim sonucunda ortaya çıkan isimler ise şöyle oluştu: Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjan Grubundan, İsmail Aktaş, Abdullah Doğru, Ali Özek, Ahmet Gümüş, Osman Kaya; Maliye Bakanlığı Meslek Mensubu Diğer Adaylar Kontenjan Grubundan Sema Küçük Mehmet Akif Ümay.