Sayıştay'dan AOÇ raporu: Kanuna karşı hile var

Sayıştay'dan AOÇ raporu: Kanuna karşı hile var
Sayıştay'dan AOÇ raporu: Kanuna karşı hile var
Sayıştay Başkanlığı'nın, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) 2014 yılı denetimine ilişkin hazırladığı raporda, arazinin kiralama yoluyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na devredilmesinin 'kanuna karşı hile' olduğu yazıldı.

RADİKAL - Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan Ak Saray'a ilişkin raporda, AOÇ’nin Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı miras olduğuna dikkat çekilerek, arazilerin kiralanması yoluyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na devredilmesi eleştirildi. “AOÇ arazilerinin, kiralama adı altında fiilen devir veya kullanıma açılmasına yol açacak ve kanuna karşı hile anlamına gelecek yöntemlerle kiraya verilmesi uygulamalarından vazgeçilmesi gerekmektedir” denildi. Atatürk’ün bağış mektubu doğrultusunda AOÇ arazilerinin, mümkün olduğunca ağaçlandırılması gerektiğine vurgu yapan Sayıştay, "işgal niteliğindeki yapılaşmaya da son verilmesini" istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ı haberine göre Sayıştay’ın AOÇ 2014 Yılı Denetim Raporu’nda, “Tüm engelleme çabalarına rağmen, Ulu Önder Atatürk’ün ülkenin çeşitli bölgelerinde 150 bin dekar arazi üzerinde tesis ederek, bağış mektubu ile millete mal ettiği 5 çiftliğin en büyüğünü teşkil eden Atatürk Orman Çiftliği, bağışlandığı tarihlerde 55.540 dekar iken, çeşitli tarihlerde yapılan bağış, satış ve işgaller sonucu giderek küçülmüş ve 2014 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 33 bin dekara kadar gerilemiştir. Son dönemlerde üzerine kalıcı tesisler yapılmak üzere kiralama adı altında AOÇ arazilerine el atmaların devam ettiği görülmektedir” denildi.

'HALKIN DİNLENME VE EĞİTİM İHTİYACI KARŞILANMALI'

Raporda, “AOÇ arazilerinin, mümkün olduğunca ağaçlandırılması; hem araziye yönelik satış, kiralama, işgal gibi el atmaların önlenebilmesi, hem de halkın dinlenme ve eğlenme ihtiyacının karşılanabilmesi ve arazinin çağdaş bir başkente yaraşır hale getirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır”  denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“AOÇ arazilerin önemli bir kısmı, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) olmak üzere pek çok kamu kurumu ve kamusal hizmet veren (enerji nakil hattı vb.) diğer kurum ve kuruluşlarca kiralanmıştır. Kamusal hizmet veren bu kurumlar çiftliğin arazisinin en büyük kullanıcısı ve kiracısıdır.”