Seçim yasakları ne zaman başlıyor?

Seçim yasakları ne zaman başlıyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor?
1 Kasım seçimlerin çok az bir süre kala, seçim yasakları başlıyor. 22 Ekim Perşembe günü itibariyle seçim yasakları resmen başlamış oluyor. Peki seçim yasaklarında nelere dikkat edilmeli? Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 1 Kasım'da yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları yarından itibaren başlıyor. Seçim yasaklarının bittiği saate kadar genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile seçim kurulunca gösterileceklerin dışında kalan meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Açık alanlarda nelerde propaganda yapılabileceği ilçe seçim kurullarınca belirlenecek. Şayet belirlenen miting alanlarında aynı gün ve saatlerde sözlü propaganda yapmak için birden fazla siyasi liderin başvurması halinde, propagandanın süresi 2 saati geçemeyecek. Açık alanlarda, güneşin batışından doğuşuna kadar sözlü propaganda yapılamayacak. Aynı zamanda gümrüklerde de sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

ANKET YAYINLAMAK YASAK

Oy verme gününden önceki on günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması gerekecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak. Bu madde hükümlerine göre yapılacak propagandaların ve yayınların ilkeleri, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek.

Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından yapılacak her türlü propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek. Seçim başlangıç tarihinden itibaren seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylara, katıldıkları seçim çevrelerinde seçim büroları açma izni getiren düzenlemelere göre, ticari faaliyeti devam yerlerinin aynı zamanda seçim bürosu olarak kullanılamayacağını hükme bağlıyor.

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlar, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklar, özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan dernekler ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesisler de seçim bürosu amacıyla kullanılamayacak.

Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeler 31 Ekim 2015 Cumartesi günü en geç saat 18.00′de kaldırılacak ve faaliyetleri son bulacak. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, seçimin başlangıç günü olan 22 Ekim 2015 Salı gününden, oy verme günü öncesi 31 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 18.00′e kadar, yazılı basında, ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak; sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek. Yurt dışında yayımlanan yazılı basında ilan ve reklam yoluyla yazılı veya görüntülü propagandanın yapılması ise yasak.

Seçime on gün kala anketler, tahminler herhangi bir şekilde bir vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayını ve herhangi bir suretle dağıtımı yapılamayacak.

Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç, gereç ve imkanlarını siyasi bir partinin veya bağımsız adayın emrinde veya herhangi bir siyasi veya propaganda faaliyetinde çalıştırılmayacak. Başbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.

 SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Vatandaşlar seçim yasakları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek, ne zaman bitecek en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. YSK tarafından belirlenen takvime göre seçim başlangıcı 31 Ağustos, kesin aday listeleri 28 Eylül 2015 tarihinde ilan edilecek. 2015 milletvekili genel seçim takviminde seçim propagandası ve yasakları 22 Ekim 2015 tarihinde başlayıp 31 Ekim saat 18:00 tarihinde sona erecek.

  •  1 Kasım 2015 Pazar oy verme günü. Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

SEÇİM YASAKLARI CEZALARI NELERDİR?

Seçim yasakları ne zaman başlayacak, seçim yasakları nelerdir anlattık. Bir de bunların yanında seçim yasaklarına uymayanlara verilecek cezalar hususu var. Yayıncı kuruluşların seçim yasakları ile ilgili seçim yasaklarına uyup uymadığına YSK karar veriyor. RTÜK ise bu cezaları kanuna uygun olarak uyguluyor. Seçimlerde çeşitli usulsüzlük yaptığı tespit edilenlere çeşitli para ve hapis cezaları verilecek.

Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi bir müdahale telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs edenlere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Oy verme sırasında seçme yeterliliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs eden veya oy veren kişiye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren kişi ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Mükerrer oy kullanan veya vermeye teşebbüs eden kişiler de aynı şekilde cezalandırılacak.

Seçim sonucunu veya seçim tutanaklarını tamamen ya da kısmen değiştirenlere sahte tutanak tanzim edenlere 5 yıldan 8 yıla kadar hapis verilecek. Suç, resmi görevliler tarafından işlenirse ceza arttırılacak.

SEÇİM GÜNÜ ALKOL VE SİLAH YASAĞI

Seçim günü umuma açık yerlerde içki verenler, satanlar veya içenler, açık ya da kapalı şişelerde içki satanlar ve alanlar 3 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılacak.

Silah taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde 25 günden az olmamak adli para cezasına hükmolunacak.

Seçim propaganda matbuatlarının yayınlanması veya ilanına mani olanlar ya da bunları tahrip edenler 3 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılacak.