Seçmelide tarihi adım

Seçmelide tarihi adım
Seçmelide tarihi adım
Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli din dersi kitabının Hıristiyanlık bölümünü, bu dinin mensubu din adamlarına yazdıracak. Sırada Musevilik var.
Haber: TARIK IŞIK - tarik.isik@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı , ilk defa bir ders kitabının yazılmasında Hıristiyan din adamlarından yardım alıyor.Eğitimi kademli olarak 12 yıla çıkartan düzenlemeyle ‘Temel Dini Bilgiler’ de seçmeli ders oldu. Dersin içinde Museviliğin yanı sıra Hıristiyanlık da anlatılacak. Ancak halen bir müfredat ve ders kitabı yok.

Komisyon kurulacak

Bunun için Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden Hıristiyanlık konusunda uzman olan Prof. Dr. Ömer Faruk Harman koordinatör olarak görevlendirildi. Prof. Dr. Harman geçtiğimiz hafta Protestan Kilisesi’nden Pastör Behnan Konukkan, İsa Karataş; Ermeni Patrikhanesi’nden episkopos Sahak Maşalyan ve Yeşilköy Ermeni Kilisesi din görevlisi Peder Drtad Uzunyan; Süryani Ortodoks Kilisesi’nden Zeki Demir ile Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden iki din adamı ile bir araya geldi.
24 Eylül’de Patrikhane’nde ikinci toplantı yapılacak ve ardından kitabın yazılması için Hıristiyan din adamı ve akademisyenlerden komisyon kurulacak. Kitapta Hıristiyanlığın doğuşu, Hz. İsa’nın doğumu ve hizmetleri, kutsal kitap, ibadet biçimleri gibi konuları bulunacak. MEB tarihinde ilk defa bir ders kitabının yazımında Hıristiyan din adamlarından yardım almaya başladı. Talep gelmesi halinde Musevilerle de aynı çalışma yapılacak.