Seçmenlik için son 4 gün

Güncelleştirilmek üzere 2 Aralık Salı günü muhtarlık bölgeleri esas alınarak askıya çıkarılan sandık seçmen listeleri, 5 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de indirilecek.

ANKARA - Güncelleştirilmek üzere 2 Aralık Salı günü muhtarlık bölgeleri esas alınarak askıya çıkarılan sandık seçmen listeleri, 5 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de indirilecek. 28 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim dönemi de dün başladı.
Yeni seçmen sıfatını kazananlar ile ikametgâhlarını değiştirenlerin seçmen listelerine yazılabilmesi için askı süresini uzun tutan YSK yetkilileri, listeler askıdan inmeden seçmenlerden durumlarını kontrol etmesini istedi.
Askı süresince, güncelleştirilen listelere herhangi bir sebeple yazılmayanlar, 28 Mart 1986'da ve ondan önce doğanlar, taşınanlar, kendisine ait bilgilerde yanlışlık veya eksiklik bulunanlar, taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde seçmen listesine yazılmayanlar, askerlikten terhis olup da seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanlar, seçmen yazılmak için bizzat başvuracak. Başvurularda, durumu açıklayan belgelerin ibrazı zorunlu olacak. İtirazlar, en geç 7 Ocak 2004 Çarşamba günü karara bağlanacak. Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacak.
Taşıma seçmene önlem
Sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra gelen 'silme formları' hemen işlenecek. Yeni seçmen listeleri çoğaltılmış ise, 'nakil' olarak işlenecek.
Bu seçmen için seçmen bilgi kâğıdı yazılmayacak ve oy kullandırılmayacak.
Bilgisayar destekli merkezi seçmen kütüğüne sonradan dahil edilen
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Manisa'nın ilçeleri içinde adres değişikliği nedeniyle sandık seçmen listesine ilave edilen seçmenler eski adreslerinin bulunduğu sandık seçmen listesindeki kayıtları bulunarak isimlerini hizasına 'İç Nakil, Oy Kullanamaz' ibaresi yazılacak. Ölüm, nakil ve itiraz gibi nedenlerle silinmesine karar verilen seçmenler de sandık seçmen listelerinde bulunarak,isimlerinin hizalarına silme nedenleri ile birlikte "Oy kullanamaz'' ifadesi konulacak.