@ismailsaymaz

Sen misin, arkadaşının çıkarılmasına itiraz eden!

Sen misin, arkadaşının çıkarılmasına itiraz eden!
Sen misin, arkadaşının çıkarılmasına itiraz eden!
Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 'örnek' olarak gösterdiği Ağaçlı Rehabilitasyon Merkezi'nde, eğitimci Feride Açıkgöz'ün 'verimi düşük' diye işten atılmasına karşı harekete geçen işçilere de soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda, Açıkgöz'le birlikte iki kişi daha atıldı.
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) örnek kuruluş olarak gösterdiği Ağaçlı Rehabilitasyon Merkezi’nde taşeron olarak hizmet veren eğitimci Feride Açıkgöz ‘verimi düşük’ diye işten atılmak istenince kurumda toplantı düzenleyen ve müdürü toplantıya çağıran işçilere de soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda, hem Açıkgöz hem sendika temsilciliğini yürüten öğretmen Cihan Aydoğdu ve hem de sendika üyesi olan psikolog Deniz Karasaban işten atıldı.

Çocuk eğitimcisi Feride Açıkgöz, geçen 8 Mayıs’ta Kemerburgaz’daki Ağaçlı Rehabilitasyon Merkezi’ndeki işinden istifa ettirildi. Ertesi gün dilekçesini geri çekse de sabah servisine sokulmadı. Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık-İş) üyesi taşeron işçiler, arkadaşlarının işten çıkarılmasına itiraz ederek, 10 Mayıs’ta yemekhanede toplantı yaptı. Toplantıya, bilgi vermesi için Müdür Mesut Erinç davet edildi. Erinç katılmayacağını söyleyip ayrılırken karşılaştığı Açıkgöz’e, iddiaya göre “Onurun yok mu senin, istenmediğin yerde durma, bari bir işe yarasan” dedi.

Erinç aynı gün hem Açıkgöz’e hem de toplantıya katılan sendikalı işçilere soruşturma açtı. Soruşturma evrakında Açıkgöz için “Bilgi, beceri ve yeteneklerinizdeki eksiklik nedeniyle amirleriniz tarafından şifai ikazda bulunulmasına yol açtığınız gözlenmiştir. Bu eksiklik ve yetersizliğinizin konu edildiği bir görüşmeyi duygusal motiflere büründürerek mesai arkadaşlarınızı yanlış yönlendirdiğiniz ve izinsiz bir toplantı yapılmasına ve idareye karşı bir tavır içine girilmesine neden olduğunuz tespit edilmiştir” denildi. Dev-Sağlık-İş Temsilcisi Cihan Aydoğdu hakkında “Müdür Yardımcısı Hüseyin Batman’a pozisyonu, görevi ve kendisi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan konuları ileri sürdüğü” için soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda Feride Açıkgöz, Cihan Aydoğdu ve psikolog Deniz Karasaban, 5 Eylül ’de işten atıldı. Gerekçe olarak da, “Mesai saatleri içerisinde izinsiz toplantı yapma, iş barışı ve ortam huzurunu bozmaya yönelik fiiller” gösterildi.

İşçiler tarafından yapılan açıklamada, “İşçilerin 10-15 dakika görüşme taleplerini dile getirmeye çalışmalarının kurumu nasıl zarara uğratacağını yetkililere sormak gerekmektedir. İşten çıkarılan işçilerin sendikalı olması, Cihan Aydoğdu’nun tek sendika temsilcisi olmasına rağmen çıkarılması, kuruluş idaresinin sendikal faaliyetlere karşı işten çıkarma yolunu izlemiş olabileceğini düşündürmektedir” dendi.


BATMAN: BEN DE SENDİKALIYIM, SENDİKAYLA İLGİSİ YOK
Müdür Yardımcısı Hüseyin Batman ise kuruluş idaresinden izinsiz bir toplantı yapıldığını ve kendilerinin de bunu il sosyal hizmetler müdürlüğüne bunu bildirmekle yükümlü olduklarını söyledi. İlgili soruşturmayı da müdürlüğün gerçekleştirdiğini belirten Batman şöyle konuştu: “Aslında kurum içinde her ay bir koordinasyon toplantısının gerçekleştiriliyor. İşten çıkarılan Cihan Aydoğdu ve Deniz Karasapan da bu kurula üye. Kendilerine “Görüşlerinizi toplantıda ifade edebilirsiniz” denildi. Ancak neden böyle bir şeyin üzerinde ısrar edildi, gerçekten benim de anlamam mümkün değil. Hiçbir yönetici bir yetişmiş ve deneyimli elemanı kaybetmek istemez. O arkadaşlar bir firmaya bağlı çalışıyorlar. Ve bu, firmanın aldığı bir karardır. Yargı işe dönüş kararı alırsa uygularız.”

Batman, kendisinin de KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na üye olduğunu, kararın sendikal kimlik nedeniyle alınmadığını vurguladı.