Sendikaya operasyon işçi dünyasını hareketlendirdi

ANKARA - Ergenekon soruşturmasının 11. dalgası kapsamında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in ve sendika yöneticilerinin gözaltına alınması, bazı sendikaların ve Türk Metal üyelerinin de tepkisini çekerken Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Türk Metal Sen’in “sendika görünümünde taşeron örgüt” olduğunu öne sürdü.
Ergenekon soruşturması kapsamında Özbek’in gözaltına alınması işçi dünyasında geniş yankı uyandırdı. Türki-İş işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin katılacağı ‘Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na operasyon nedeniyle katılmadı. Toplantı 28 Ocak gününe ertelendi. 

Kumlu:?Takip ediyoruz
Arama sürerken Özbek’in evine giden Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, daha sonra Türk Metal Sendikası’na gitti. Kumlu, “Biz yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün her şeyden önemli olduğuna inanıyoruz. Özbek, yıllardır sendikal faaliyet içerisinde mücadele eden bir arkadaşımız” diye konuştu. Kumlu, sendikacıların gözaltına alınmasıyla ilgili Adalet ve İçişleri Bakanı’nı arayacağını ifade etti. Özbek’in gözaltına alınmasına yönelik diğer sendikacı tepkileri şöyle:

‘Gözümüz korkmaz’ 
Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Akcan: Bu boşa çıkacak bir çaba bence. Muhalefetin susturulması ve baskılarla gözümüzün korkacağı falan da yok. Hak arama mücadelesi peşindeyiz. Arkadaşlarımızın masum olduklarına, suçsuz olduklarına yürekten inanıyorum. Eğer bu baskı unsuru olarak kullanılmak isteniyorsa işçi hareketinin sendikaların üzerinde bunun da boşa çıkacağını bilmenizde fayda var.
Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel: Toplumdaki gerginlik ve kaos duygusu had safhaya geldi. Topluma sivil ya da üniformalı olsun, yıllarca hizmet vermiş her kesimden insanın, neyle suçlandıklarını bile bilmeden gözaltına alınması, pek çoğunun yine haklarında bir iddianame bile düzenlenmeden aylarca tutuklu kalmaları, vicdanlarda isyan duygusunu uyandırmaktadır. Öyle görünüyor ki bu soruşturma artık adli bir inceleme kapsamından çıkmış, siyaseten muhalif tüm demokratik kesimleri korku ve baskıyla sindirme aracına dönüşmüştür.

DİSK:?Soruşturmanın arkasındayız
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi: Bu sürece ilişkin Özbek’e hem sendikal, hem de siyasal anlamda eleştirilerimiz var. Biz DİSK olarak da başından beri demokrasi dışı arayışlara karşıyız. Bu soruşturma nereye giderse sonuna kadar arkasındayız. Faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarılmasından yanayız. 

‘Sendikada Özbek hanedanı’
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu: Türk Metal Sendikası artık bir işçi sendikası değildir, işçi sendikası kılığına girmiş taşeron bir örgüttür. Bugün de işçilerin hak kayıplarının en büyük nedeni Mustafa Özbek’tir. Kendisi toplusözleşmelerde işveren yönünde verdiği kararlarla bir emlak kralı olmuştur. Bunun cezasını işçiler vermeliydi ama başka kurumlara kaldı. İşçilerin güçleri yetmedi. Bu sendika Özbek’in hanedanı, demokratik işleyişi olmayan bir örgüt. Özbek’i savunanlar onunla aynı pisliğin içine girmiş durumdalar. (Radikal)

TOLGA AKINER / MESUT HASAN BENLİ / BEHZAT MİSER / SERKAN OCAK