Servis araçları için sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı, valilikleri, servis araçları ve trafik düzeni için tedbir alınması konusunda uyardı:
 • Servis araçları, hizmet vermek için özel izin belgesi almış olacak.
 • Araçlarda rehber bulunacak.
 • ANKARA - İçişleri Bakanlığı, valilikleri, servis araçları ve trafik düzeni için tedbir alınması konusunda uyardı:

 • Servis araçları, hizmet vermek için özel izin belgesi almış olacak.
 • Araçlarda rehber bulunacak.
 • İzin belgesi ve rehberi bulunmayan araçlar öğrenci taşıyamayacak.
 • Okul servis aracı özel izin belgesiyle sadece büyükşehir belediyesi sınırları içinde öğrenci taşınabilecek.
 • Araçların altı ayda bir bakımdan geçirilmesi ve bakım işlemlerinin okul servis aracı bakım ve onarım takip formuna işlenmesi sağlanacak.
 • Araçlara taşıma sınırını aşacak şekilde öğrenci bindirilmesi önlenecek. Öğrenciler emniyet kemeri takacak.
 • Okul önleri ve çevresindeki trafik önlemi gerektiği kadar artırılacak.
 • Servis araçları, şoförler ve rehber personel etkin şekilde denetlenecek.
  Eğitimin eksiği çok
  Eğitim-Sen de, eğitimle ilgili raporunda şunları açıkladı:
 • Hâlâ 8 bin 325 okulda ikili, 17 bin 636 okulda ise birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim veriliyor.
 • Velilerden 'gönüllü bağış' adı altında alınan para, yoksul semtlerde 100 milyon, üst gelir düzeyinin yaşadığı yerlerde 6 milyarı buluyor.
 • Devlet okullarında veliler bir yıl boyunca 2 milyar lira harcıyor.
 • Sınıf mevcutları büyük kentlerde ortalama 50-60 civarında.
 • İlköğretimde 3 bin 320 okulda, 100 bin derslik, 106 bin öğretmen açığı var. Öğrencilerinin yüzde 10'u sınıf tekrarı yapıyor ya da okulu bırakıyor.
 • İlköğretimi bitiren öğrencilerin yüzde 16'sı ortaöğretime gitmiyor.
 • 366 okula daha ihtiyaç duyulan ortaöğretimde 11 bin derslik ve 74 bin öğretmen açığı var.