Seviye belirleme sınavları haziranda başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) yerine uygulanacak Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) hazırlıklarında son aşamaya geldi.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) yerine uygulanacak Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) hazırlıklarında son aşamaya geldi. SBS'lerin ilk turu bu yıl haziran ayında, ders yılının sona ermesinden sonra yapılacak. Sınava ilköğretim 6 ve 7'ler katılacak. Halen ilköğretim 8'inci sınıfta okuyanlarsa bu yıl son kez olarak OKS'ye girecek. Eğitim sistemindeki son OKS, 8 Haziran 2008 tarihinde yapılacak.
MEB, OKS sonrası uygulanacak yeni sistem uyarınca yapılacak SBS'nin hazırlıklarını tamamlıyor. Taslak yönergeye göre, ilköğretim 6 ve 7'nci sınıfların katılacağı SBS, 2008 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.
Taslakta öngörülen takvime göre, ilköğretim 6'ncı sınıflar 22 Haziran'da, ilköğretim 7'nci sınıflarsa 29 Haziran 2008'de SBS'ye girecek.
Sınav, bilgiye yönelik sorular yerine 'bilgiyi kullanmayı ölçen' sorulardan oluşacak. İçerikse öğrenci hangi sınıfta okuyorsa o yılın müfredatını kapsayacak. İlköğretim 6'ncı sınıflara 80 soru, ilköğretim 7'nci sınıflaraysa 90 soru yöneltilecek.
Katılım zorunlu değil
SBS'ye tüm öğrencilerin katılması tavsiye edilecek ama sınava isteyen öğrenciler katılacak. Özel okul öğrencileri de 6. ve 7. sınıflar için gerçekleştirilecek SBS'ye girebilecekler. Türkiye Özel Okullar Birliği'nin talep etmesi halinde, özel okullar için ayrı bir sınav düzenlenebilecek.
Değerlendirme; 6, 7 ve 8'inci sınıf lar için 'sınavın yüzde 70'i, yıl sonu başarı puanının yüzde 25'i, davranış puanının yüzde 5'i esas alınarak yapılacak. Bu şekilde hesaplanacak puanlardan 6'ncı sınıflar için yüzde 25'i, yedinci sınıflar için yüzde 35'i ve sekizinci sınıflar için de yüzde 40'ı alınarak 'sınıf puan' hesaplanacak. Bu puan, fen, anadolu ve diğer liselere yerleştirmede esas alınacak.