Sevksiz tedavi mahkemelik

TTB başvuruyor

Bağ-Kur ve SSK'lıların üniversitelerle özel hastanelere sevksiz gitmelerine dair genelge yargı yolunda. TTB, Danıştay'dan iptal isteyecek. Gazi Üniversitesi: "Yığılmalar başladı bile."

ANKARA - Bağ-Kur ve SSK'lı hastaların sevk almadan üniversite hastaneleriyle özel sağlık kurumlarında tedavi olmalarını sağlayan genelge, Danıştay yolunda! Türk Tabipler Birliği (TTB), 15 Haziran'da yürürlüğe giren tebliğin iptali için Danıştay'da 28 Haziran'da dava açacak.
TTB'nin itiraz gerekçeleri özetle şöyle: l Sağlık ocağı, devlet hastanesi ve uzmanlık hastanesi şeklinde sıralanan sevk zincirinin kalkmasıyla üniversite hastanelerine yığılma olacak. Mutlaka bu hastanelerde tedavi görmesi gereken hastalar tedavi olamayacak. l Reçetede teşhisin açıkça belirtilmesi zorunluluğu hasta mahremiyetine aykırı. l Reçetelerin uzman hekimlerce yazılması için konulan sınırlama, pratsiyen hekimlerin yetkilerini kısıtlıyor. Öte yandan aile hekimliği yapan pratisyen hekimlere aile hekiminin yazabildiği ilaçları yazma yetkisi vererek, sistem kendi içinde çelişkiye düşüyor.
l Tebliğle organ naklinde alıcının sağlık güvencesi yoksa vericinin sağlık güvencesi olsa dahi, masraflar sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmıyor. Bu organ nakillerine zarar verecek.