Sezaryen için son karar!

Sezaryen için son karar!
Sezaryen için son karar!
Anayasa Mahkemesi, doğumun, sadece tıbbi zorunluluk halinde sezaryenle yaptırılabileceğine ilişkin kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

CHP , 6354 sayılı sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

"ANAYASA'YA UYGUNDUR" DENİLDİ

Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme , 6354 sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 153. maddesine eklenen, "Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir" şeklindeki fıkrayı Anayasa'ya uygun buldu.

"BAKANLIK HASTANELERİ TIP FAKÜLTELERİNE AÇILAMAYACAK"
Profesör ve doçentlerin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışmalarına, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tıp fakültelerinin kullanımına açılmasına imkan tanıyan düzenlemelerin iptal istemleri de reddedildi.

Aile hekimlerinin nöbet tutmasına ilişkin hükümleri düzenleyen, sözleşmeli olarak Bakanlıkta görevli tabip, diş tabibi ve eczacıların, üst yönetici olarak görevlendirilmesine ve sağllık meslek lisesi mezunlarının 2017'ye kadar hemşire olarak çalışmalarına imkan tanıyan hükümler de Anayasa'ya aykırı bulunmadı. (AA)


  http://www.radikal.com.tr/115399611539962

  YORUMLAR
  (2 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  bizi de - adad

  ne olur bizide sezeryenla öğretmenliğe alın. şubatta atama istiyoruz

  Ne Umuluyordu ki? - Clear

  Aklın yolu birdir.Tüm dünyada örnekleri varken,10 yıl öncesine kadar bizde de aynı örnekler varken ve de hiçbirisi Anayasa'ya aykırı bulunmayıp,Anayasa Mahkemesi'ne taşınmamışken,şimdi abukluk peşinde koşmanın ne alemi var? Sonuç,elbette "Kapı,Duvar".